Posted in Uncategorized

Ճառագայթ, ուղիղ, հարթություն

A————————B հատվածը C կետով բաժանված է այնպիսի հատվածների, որոնք հարաբերում են ինչպես 3:1։ գտեք A C ևC B հատվածների երկարությունները եթե A B հավասար է 16 Սմ։
Պատ՛ AC 12 կմ CB 4։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s