Posted in Uncategorized

Pumpkin

Once upon a time there was a Pumpkin. He loved the  watermelon. Watermelon loved the  Pumpkin too.  Pumpkin was 9 Watermele was 8. Pumpkin wanted to  invite her to the restaurant but he did not had money. Pumpkin wanted to sell her brother. He sold her brother and invited the Watermele to the restaurant. Watermelon ordered pizza, 1 apple smuzi. Pumpkin wanted1 spogetti, and 1 orange smuzzi. 

 

 

The end

Posted in Uncategorized

Փոքր Կլաուսը և Մեծ Կլաուսը

Մի գյուղ է լինում որտեղ ապրում էին երկու մարդ։ Իրենց անուն էր Մեծ Կլաուսը և փոքր Կլաուս։ Մեծ Կլաուսի մոտ կար չորս ձի իսկ փոքր Կլաուսի մոտ մեկ։ ողջ Շաբաթ փոքր Կլաուսը պետք էր հերկեր մեծ Կլաուսի հողը իր միակ ձիով։ Մեծ Կլաուսնել փոխարեն իր գործը անի օգնում է ախպորը շաբաթական մեկ անգամ կիրակի օրերը։ Մեծ Կլաուսը փոքրին տալիս էր իր չորս ձին միանգամից։ Ինչպես փոքր Կլաուսը մտրակը շրխկացնում հինգ ձիու վրա կարծես թե հինգ ձիերը իր սեփական դիերն էին։ Արև շողշողում էր, զանգերը զնգում էին, բոլորն մարդիկ պատրաստված գնում էին եկեղեցի քահանայի քարոզը լսելու։ Իրենք տեսնում էին որ փոքր Կլաուսը վարում էր իր Հինգ ձին, իսկ փոքր Կլաուսը շրխկացնում մտրակն և գոռում։ 

-Է’յ հեյ, դուք իմ ձիուկներին։

— Չհամարձակվե’ս այդպես ասել, — ասաց մի անգամ Մեծ Կլաուսը։-Չէ որ դու միայն մեկ ձի ունես։ Բայց ահա, նորից ինչ-որ մարդն է անցնում իր մոտով, և Փոքր Կլաուսը, մռանալով, որ իրեն արգելել են այդպես ասել, դարձյալ գոչում է.

-Է~յ հե~յ, դուք իմ ձիուկներին։

— Վե’րջ տուր իսկույն,—վերջապես հրամայեց Մեծ Կլաուսը։—եթե դու մի անգամ էլ այդպիսին խոսք ասես’  ես այնպես կխփեմ քո ձիու ճակատին։ Միանգամից հոգին կփ

 

Posted in Uncategorized

Русский язык

1.Откуда пошел обычай встречать Новый год в январе?

Начало года 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры[2]. В Древнем Риме этот день был посвящён Янусу — богу выбора, дверей и всех начал. Месяц январь получил своё название в честь бога Януса, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело вперёд, а другое — назад[3].

2.Почему именно ель мы украшаем к Новому году, а не какое-нибудь другое дерево?

Все новшества и даже некоторые праздники приходят и приходили к нам из Европы. И елка как символ празднования Рождества и Нового года пришла к нам оттуда, а именно с территории нынешней Германии

 

Posted in Uncategorized

Ես մտածում եմ, որ Ամանորը…

Ես մտածում եմ, որ Ամանորը շատ լավ տոնն որովհետև ուտում են տոլմա և տալիս են նվերներ։ Ես մտածում եմ, որ Ամանորը ամենա զվարճ տոն է նվերների համար։ Ես մտածում եմ, որ Ամանորը շատ լավ են անցկացնում ժամանակը։ Ես մտածում եմ, որ Ամանորը սուտ տոն է, որովհետև Ձմեռ Պապին չկա։

Posted in Uncategorized

Տեստային աշխատանք

Ո՞ր պատասխանն է ճիշտ.
1. Որտե՞ղ են առաջանում երկրաշարժերը:
ա) հարթակներում բ) երկրածալքերում

  1. Ո՞ր շերտն է բացակայում օվկիանոսային երկրակեղևում.
    ա) նստվածքային բ) բազալտային գ) գրանիտային

Լրացրեք նախադասությունները:
1. Երկրակեղևի անկայուն, շարժունակ տեղամասերն անվանում են հրաբուխներ :
2. Առանձնացնում են երկրակեղևի երկու հիմական տեսակ’մայրցանմաքային և օվկիանոսային:
3. Մշտական կամ պարբերական ակտիվություն ցուցաբերող հրաբուխները կոչվում են գործող :
4. Երկրակեղևի խորքը, որտեղ գոյանում են խզում, ճեղքում և ապարների տեղաշարժ, կոչվում է երկրաշարժի օջախ:
5. Լեռան բարձրությունը, հաշված ստորոտից, անվանում են բլուրներ:
Ո՞ր պնդումերն են ճիշտ:
1. Երկրի միջնապատյանն անընդհատ շարժման մեջ է:
2. Հրաբխի գործելուց մագման միշտ դուրս է գալիս Երկրի մակերևույթ:
3. Գործող հրաբուխները մշտական կամ պարբերական ակտիվություն են ցուցաբերում:
4. Ֆիզիկական հողմահարությունը կարող է պայմանավորվել ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություններով:
5. Լեռների քայքայումը պայմանավորված է հիմնականում հողմահարությամբ:

Posted in Uncategorized

Մայրենի

Ամանօրյա մի շքեղ երեկո ձմեռ պապին եղջերուի հետ նվերներ էր բաժանում։ Ձմեռ պապին որոշեց նվիրել արաջին երեխային եղևնի որովհետև ամանորին արանձ եղևնի տոն չէ։ Մյուսին որոշեց նվիրել արհեստական ձյուն։ Մյուսին ոչ թե նվեր նվիրեց այլ երեք ժամ գրթնակեց գաթաները։ Իսկ մյուսին ցույց տվեց իր տունը որտեղ ամբողջովին փաթիլներ էր։ Մյուսին պատմեց հեքիաթ։ Մյուս երեխային նա տարավ դուրս և ձյունի վրա ճրագ լցրեց։ Մյուս երեխային նվիրեց տոլմա։ Իսկ մյուսի հետ շամպայն խմեցին։ Ձմեռ պապին հոգնավ գործ անելով և որոշեց նվիրել նվեր որը տորթն էր։ Մյուս երեխուն նվիրեց վառվռուն զարքեր։ Իսկ մյուս երեխային ծանոթացրեց մի հյուրի հետ որի անուն է ձմեռ անուշի հետ։ Մյուսին նվիրեց մի փայտ որից թափում էր բյուրեղյա փաթիլները։

Եղջերու

Եղևնի

Ձյուն

Գրտնակում

Փաթիլ

Հեքիաթ

Ճրագ

Տոլմա

Շամպայն

Տորթ

Վառվռուն

Հյուր

Բյուրեղյա