Posted in Մայրենի

Մի գիշեր անտառում 02.11.2020

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Ստ. Զորյանի ,,Մի գիշեր անտառում,, պատմվածքը:

1. Ո՞րն էր պատմվածքի ամենահետաքրքիր հատվածը: 
— Ամոթ չի՞, տո, լաց ես լինում, — ասաց Վանին, — հերիք չի՛ գելը շան տեղ ես դրել, հիմա էլ լաց ես լինում… — Ու սկսեցին ծաղրել, ծիծաղել։

2. Ի՞նչ խորհուրդ կտայիր տղաներին: 
Իրենց հետ հրացան վերցնել, որ գիշերները ոչ մի գազան չկարողանա իրենց ուտել:

Posted in Մայրենի

Մայրենի Տնային Աշխատանք 30.11.2020

Տնային աշխատանք

1. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր՝ մի դեպքում դրանք գործածելով ուղիղ իմաստով, մյուս դեպքում՝ որպես դարձվածք:

Մատը մտցնել բզեզի բույնը

Արենը մատը մտցրեց բզեզի բույնը և զգաց ուժեղ խայթոց։

Նրա հետ կատակ անելը,ոնց որ մատը մտցնել բզեզի բույնը։

 լեզու առնել,

Հայրիկը խանութից տավարի լեզու առավ։

Մեր փոքրիկը լեզու է առել։

 մատը կծել,

Շունը կծեց իմ մատը։

Սխալ բառից հետո նա իր մատը կծեց։

 ոսկոր ու կաշի դառնալ,

Նա սովից ոսկոր ու կաշի էր դառել։

Հաց կեր ,որ ոսկոր ու կաշի չդառնաս։

 գլուխը յուղել, 

Նա իր գլուխը յուղել էր մտածելով,որ մազերը շուտ կաճեն։

Նա իր խոստումներով բոլորի գլուխը յուղել էր։

մատից փուշ հանել, 

Հայրիկը իմ մատից հանեց վարդի փուշը։

Նա իր ընկերոջ մատից փուշ հանած չկա։

գլխին քար գցել:

Արենը նրա գլխին քար գցեց։

Այդ քայլով նա իր գլխին քար գցեց։

2. Տրված տեքստերը համեմատի՛ր և գրի՛ր բոլոր տարբերությունները:

Ա. Էդիսոնի ծանոթները միշտ զարմանում էին, թե նրա այգու դռնակը բացելիս ինչո՛ւ են այդքան չարչարվում: Մի անգամ բարեկամներից մեկն ասում է.

— Նման հանճարը չէ՞ր կարող մի կատարյալ դռնակ ունենալ:

— Սխալվում ես, դռնակը հանճարեղ է կառուցված,- պատասխանում է գիտնականը:

Բարեկամը զարմանում է.

— Կատակո՞ւմ ես:

— Ո՛չ: Դռան բռնակը միացրել եմ ջրախողովակներին: Առանց չափազանցելու ասեմ, որ ամեն մի մտնող ստիպված քսան լիտր ջուր է լցնում ջրամբարը:

Բ. Էդիսոնի ծանոթները մի գլուխ զարմանում էին, թե նրա այգու դռնակը բաց անելիս ինչո՛ւ են այդքան քրտինք թափում: Օրերից մի օր բարեկամներից մեկն ասում է.

— Էղած-չեղածը դռնակ չէ՞, նման հանճարի ձեռքից չէր գա՞, որ մի տեղը տեղին դռնակ ունենար:

— Աչքիդ է երևում, դռնակը հանճարեղ է կառուցված,- պատասխան է տալիս գիտնականը:

Բարեկամի բերանը բաց է մնում.

— Ձե՞ռ ես առնում:

— Չէ՛: Դռան բռնակը միացրել եմ ջրախողովակներին: Առանց մազը գերան դարձնելու ասեմ, որ ամեն մի ներս մտնող, ուզի թե չուզի, քսան լիտր ջուր է լցնում ջրամբարը:

 միշտ զարմանում էին-մի գլուխ զարմանում էին, չարչարվում-քրտինք թափում, Մի անգամ- Օրերից մի օր,չէ՞ր կարող -ձեռքից չէր գա՞,կատարյալ -տեղը տեղին,Սխալվում ես-Աչքիդ է երևում,զարմանում է-բերանը բաց է մնում,Կատակո՞ւմ ես-Ձե՞ռ ես առնում,Ո՛չ-Չէ,չափազանցելու-մազը գերան դարձնելու,ստիպված-ուզի թե չուզի

3. Փակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրի՛ր և համեմատի՛ր տրված և ստացված տեքստերը. դարձվածքներն ի՞նչ փոխեցին:

Մի անգամ Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին:

Օրերից մի օր Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին:

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

— Մի՛ լռիր, բժիշկ, ասա՛, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես սպանել: (Բերանդ ջուր մի՛ առ, էն աշխարհն ես ուղարկել)

Բերանդ ջուր մի՛առ, բժիշկ, ասա՛, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես էն աշխարհն ես ուղարկել:

Բժիշկը պատասխանեց.

— Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ սպանել, քան Դուք: (Գրողի ծոցն ուղարկել)

— Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ գրողի ծոցն ուղարկել  , քան Դուք:

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 30.11.2020

1․Ճիշտ է արդյո՞ք այն պնդումը, որ կոորդինատային ուղղի վրա 113 կոորդինատով կետը գտնվում է ավելի ձախ, քան 137 կոորդինատով կետը:

Այո

2․Համեմատիր հետևյալ թվերը: Տեղադրիր >,< կամ = նշաններից մեկը: 1 և −6

1 > -6

3․Ո՞ր երկու ամբողջ թվերի միջև է գտնվում −37 թիվը: *<-37<*

-38<-37<-36

4․Արդյո՞ք կոորդինատային ուղղի վրա −42 կոորդինատով կետը գտնվում է ավելի աջ, քան −68 կոորդինատով կետը:

Այո

5․Համեմատիր թվերը՝ տեղադրիր >,< կամ = նշաններից մեկը: ա) 13 > 0 բ) 0 > −40

6․Հետևյալ թվերից ո՞րն է ամենափոքրը՝ −3, −33,3

-33

7․Նախադասությունը գրիր անհավասարության տեսքով՝ −36-ը բացասական թիվ է:

-36<0

8․Հետևյալ թվերից ո՞րի մոդուլն է ամենամեծը՝ 55, −56, −57, 54։

I-57I=57

9․Համեմատիր բացասական թվերը (օգտագործիր <,> կամ = նշաններից մեկը): 

ա) -54 <-52  բ) −7 < −6

10․ −1026 և 1025 թվերից ո՞րն է մեծ:

-1026<-1025

11․Նշիր բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք t-ի փոխարեն տեղադրելով, ստանում ենք ճիշտ անհավասարություն՝ |t|<2 

 • −2
 • 0 ճիշտ
 • −5
 • 1 ճիշտ
 • 4
 • 2
 • −3
 • 3
 • 5
 • −4
 • −1 ճիշտ

12․Թվերը դասավորիր աճման կարգով: 17,-43,24,0,-8,-18

-43, -28, -8, 0, 17, 24:

13․ −405, 412, −406, 420 թվերից որի՞ հակադիր թիվն է ամենամեծը:

-406

Posted in Անգլերեն

English Homework 29.11.2020

Homework–Revision of Present Simple and Past Simple

Homework-Tell about your previous week at the school, using Present Perfect tense (Պատմիր դպրոցում քո անցկացրած նախորդ շաբաթվա մասին, գործածելով Ներկա Վաղակատար ժամանակ)
I do not go to school. There is a quarantine and i stay at home. I have not seen my friends for three months. Since September i have done all my lessons online and i have not gone to school all this time. I have missed all my friends and teachers.

Posted in Բնագիտություն

Բնագիտություն 29.11.2020

Ուսումնական նյութեր՝

1. ժամ դ. 2.3Առաձգականության ուժ, ուժի չափումը
Ուժի ազդեցությամբ մարմինները կարող են փոխել ոչ միայն իրենց շարժման արագությունն ու ուղղությունը, այլև ձևն ու չափերը:
Ձևափոխությունը լինում է առաձգական և պլաստիկ: Ուժի ազդեցությունը վերացնելուց հետո առաձգական ձևափոխության դեպքում մարմինները վերականգնում են իրենց սկզբնական ձևը և չափերը:
Առաձգական ձևափոխության դեպքում սեղմված, ձգված, ճկված կամ ոլորված մարմիններում նույնպես ուժ է առաջանում, որը ձգտում է վերականգնելու մարմնի սկզբնական ձևը և չափերը: Այդ ուժը կոչվում է առաձգականության ուժ:
1. Բերել կենցաղում հանդիպող առաձգական երևույթների օրինակներ:

Կենցաղային կշեռք, պարսատիկ, դիմակի թել, գրիչի զսպանակ:
2. Մարմինների ձևափոխության ի՞նչ տեսակներ կան:
առաձգական և պլաստիկ:
3. Ե՞րբ են առաջանում առանձգականության ուժեր:
Առաձգական ձևափության դեպքում առաջացած ուժը, որը զգտում է վերականգնել նախկին տեսքը:

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 29.11.2020

508,507,511,512,513,514,515,516

 1. Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի
  փոխարեն տեղադրելով հետևյալ թվերը.
  0, – 15, – 45, 10, – 30
  I0I : 5+11=11
  I-15I : 5+11=14
  I-45I : 5+11=20
  I10I : 5+11=13
  I-30I : 5+11=17

508.Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու
դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) || = 5 , 5, գ) || = 0, 0 ե) |*| – 1 = 2, 3
բ) |– *| = 1 , 1 դ) 2 · || = 4, 2, զ) 3 + || = 6։3

511. Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման
կարգով.
– 18, 0, 29, 3, – 4, – 17, – 5, 39։
0. -3. -4. -5. -17. -18. 29. 39.

 1. Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների նվազման
  կարգով.
  81, – 93, 104, – 300, – 88, 112։
  -300. 112. 104. -93. -88. 81.

513.Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.
– 7, 21, 0, – 40, – 6, 28, 30, – 2։
-40. -7. -6. -2. 0. 21. 28. 30.

514.Թվերը դասավորե՛ք նվազման կարգով.
50, – 37, 88, 29, – 67, – 33, – 18։
88. 50. 29. -18. -33. -37. -67.

 1. Հետևյալ թվերից գտե՛ք ամենամեծ բացարձակ արժեքն ունեցող
  թիվը.

11, 15, – 3, – 18, – 21, 17։
-21=I21I

 1. 41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր
  բացարձակ արժեքն ունեցողը։
  I41I=41

Posted in Պատմություն

Պատմություն 29.11.2020

Համաշխարհայաին պատմություն

Եգիպտոս

1.Հին Եգիպտոսի աշխարհագրական դիրքը , 21-րդ դարում այդ տարածքում ինչ պետություն է ձևավորվել/ պատասխանիր այս հարցին՝ օգտվելով քարտեզից/:

Միացյալ Թագավորություն

2.Համեմատիր/15-20 նախադասությամբ/Հին եգիպտական մայրաքաղաք Մեմֆիսը և 21-րդ դարի Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության մայրաքաղաք Կահիրեն ։քաղաք ԱՄՆ-ի հարավարևելյան մասում, Թենեսի նահանգում։ Այն Թենեսիի ամենամեծ քաղաքն է։ Գտնվում էՄիսիսպեսի ափին։ Իր մեծությամբ այն 19-րդ քաղաքն է ԱՄՆ-ում։ 2007 թ-ի տվյլաներով այստեղ բնակվում է 677 272 մարդ։ Քաղաքում են ստեղծագործել Ջոնի Քեշը, Էլվիս Փրեսլին, Ջասթին Թիմբեռլեյքը։ Մեմֆիսում է սպանվել Մարտին Լյութեր Քինգը։

3.Ովքեր էին փարավոնները:

Եգիպտոսի հզոր արքաներից Ռամզես Երկրորդ/գրավոր փոքրիկ հետազոտություն անցկացրու անդրադառնալով  նշված կետերին, նյութդ պետք է ունենա նախաբան, ընթացք, վերջաբան, վերջաբանը ամփոփիր քո  կարծիքը հայտնելով տվյալ արքայի մասին/,

 • արշավանքները,
 • ուսումնասիրել ստորև աղբյուրներից մեկը, պատմել նոր բացահայտումների մասին-
 • Խաչակրաց արշավանքներ, 11-րդ դարի վերջերին արևմտյան եկեղեցու հովանու ներքո դեպի Արևելք՝ Սուրբ երկիր կազմակերպված ռազմական արշավանքներ։ Իրենց համատեքստում խաչակրաց արշավանքները պատմականորեն հանդես են գալիս քրիստոնեության համաշխարհային շահերի պաշտպանության դիրքերից և սուր ծայրով ուղղվել են արևելքի մուսուլմանական իշխանությունների դեմ
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի Տնային Աշխատանք 27.11.2020

 • Անհասկանալի բառերը բացատրել բառարանի օգնությամբ, նշումներ անել:
 • ոստրեն-Բառարանում պատասխան չկար
  ջղաձիգՋղաձգությունից առաջացած՝ ծագած:
 • Առանձնացնել գեղեցիկ նկարագրություններ:
  -Լսի՛ր , բարի՛ մկնիկ,-աղերսեց ոստրեն: Բարի գործ արա, ինձ տար դեպի ծովը:
 • Ուշադրություն դարձնել բանաստեղծություններում արտահայտված մտքերին, նշումներ անել: 

  Պետք չէ միծշտ անծանոթին հավատալ:
 • Ընտրել բանաստեղծություն/ներ, ընթերցել, ձայնագրել կամ տեսագրել: 

 • https://soundcloud.com/zaidex-575629176/3kbmfunp716j
Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 25.11.2020

1․Տրված թվերից ո՞րի մոդուլն է հավասար 145-ի:

 • I−145I=145
 • 163
 • 1/145
 • −1/145

2․Որոշիր տրված կետի հեռավորությունը զրոյից: 

1) −249 թվի հեռավորությունը զրոյից հավասար է :  

I-249I=249

2) 88 թվի հեռավորությունը զրոյից հավասար է 

I88I=88

3․Գտիր այն դրական թիվը, որի մոդուլը հավասար է 4-ի:


I4I=4

4․Եթե y=-335, ապա |y|=335

5․Գտիր −281 թվի մոդուլը։

I-281I=281

6․Գտիր |x|=6 հավասարման լուծումները: Ընտրիր ճիշտ տարբերակները: 

 • 0
 • լուծումներ չկան
 • 6 I6I=6
 • 16
 • −6 I-6I=6
 • 7․ Հաշվիր՝ |−90|:|15|+|−83|=89 • Դասագրքից՝ 500, 504, 505
 • 500.Գտե՛ք հետևյալ թվերի բացարձակ արժեքները.
 • – 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։

I-10I=10, I1I=1, I-3I=3, I12I=12, I18I=18, I0I=0, I-19I=19, I-100I=100

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) |– 6| + |4|=10, դ) |– 50| + |– 4|=54, է) |– 18| · |– 21|=378,
  բ) |21| – |6|=15, ե) |31| + |27|=58, ը) |44| : |– 4|=11,
  գ) |– 3| – |– 1|=2, զ) |15| · |– 12|=180, թ) |– 210| : |– 15|=14։

  505.Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելիմեծ է.
  ա) – 7 և 11 I-7I<11, գ) – 31 և – 50 I-30I<I-50I, ե) 0 և – 3 I0I<I-3I ,բ) – 6 և – 5 I-6I>I-5I, դ) 9 և 8 I9I>I8I, զ) 17 և 0 I17I>I0I։