Posted in Uncategorized

Մայրենի

Գաբրիել, դարդին, երբ, ի-րև, խափել, Հակոբ, համեերել, համբույր, փրփուր, սուրա, ուրբաթ, Քերոփ, աղկանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ավաք, կողպեկ, եր-, զու-ել, թագավոր, թարգմանել, կարաս, հոգնակի, մարգարիտ, ար-ար, արսեն, արդյոք, արդյունք, որջ (ճիճու), որ- (խաղողի վազ), օրիոր-, գնորդ, ժողովուրդ, ընդամենը, ըդհակառակը, փար-ամ, ընդհանուր, ըն-ունակ,
ընդունել, ասացվածք, ընդարդակ, գլուխկոնծի, համարձակ, բարի, թխվածք, բարձր, խնկել, հարցակվել, փորձ, ամբողջ, աղջիկ, եղբայր:

Posted in Uncategorized

Classeork

He is a schoolboy.

He was a schoolboy.

Was he a schoolboy.

They play in the park.

They played in the park.

I have breakfast at 9.

I had breakfast at 9.

She sees me in the street.

She sow me in the street.

They go to school.

They went to school.

We give you a book.

We gave you a book.

 

 

Posted in Uncategorized

Մայրենի

այժմեական, անէական, անպատեհ, անվրեպ, դողէրոցք, ելևեջ, երբև, երբևիցէ, էլեկտրաէներգիա, լայնէկրան, մանրէ, վայրէջք, տիեզերք, ամանորյա, ամենօրյա, անօգնական, անօթևան, անորոշ, արծաթազօծ, մեղմօրոր, մեղմորեն, նախօրօք, ակընդետ, ակնթարթ, անակնկալ, անընդհատ, հյուրընկալ, ճեպընթաց, մերթընդմերթ, նորընտիր, որոտընդոստ, սրընթաց, ունկնդիր

 

Posted in Uncategorized

English

Ex. 1

1. ____ you married?

am
are
is
do
does

2. What time ____ you start work?

am
are
is
do
does

3. Sorry I ____ late.

am
are
is
do
does

4. Why ____ Colin always show up late?

am
are
is
do
does

5. Where ____ Jack from?

am
are
is
do
does

6. Where ____ Megan come from?

am
are
is
do
does

7. ____ your parents retired?

am
are
is
do
does

8. Where ____ Kevin live?

am
are
is
do
does

9. How old ____ that house?

am
are
is
do
does

10. ____ you and your sister get on well?

am
are
is
do
does

11. What class ____ Mark in?

am
are
is
do
does

12. ____ I right?

am
are
is
do
does

13. ____ you excited about the vacation?

am
are
is
do
does

14. ____ we need a visa to go to Hungary?

am
are
is
do
does

15. Where ____ Tom and Hannah from?

am
are
is
do
does

16. How old ____ your mother?

am
are
is
do
does

17. ____ it rain a lot here?

am
are
is
do
does

18. What color ____ your new car?

am
are
is
do
does

19. ____ it have a stereo system?

am
are
is
do
does

20. How long ____ your lunch break?

am
are
is
do
does

21. How much ____ this T-shirt?

am
are
is
do
does

22. How much ____ it cost?

am
are
is
do
does

23. Why ____ this bag so expensive?

am
are
is
do
does

24. Why ____ these bags so expensive?

am
are
is
do
does

ex.1

 • I …. Spanish with my sister.

  study 
  studies
 • My sister …. a shower every morning.

  take
  takes
 • This house …. to my grandmother.

  belong
  belongs
 • We …. to go for a walk in the morning.

  like
  likes
 • My husband and I …. a lot of money on books.

  spend
  spends
 • John …. milk twice a day.

  drink
  drinks
 • It …. in Russia in winter.

  snow
  snows
 • Plants …. well in a warm climate.

  grow
  grows
 • They often …. TV at night.

  watch
  watches
 • His dog never …. .

  bark
  barks
Posted in Uncategorized

Դանիել Վարուժան

 1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերն ու բառարանի օգնությամբ բացատրիր:

  ծիլ-Բույսի ցողունը սերմից՝ արմատից՝ սոխուկից կամ պալարից ծլելու սկզբնական շրջանում:
  ակոս-Երկար գծաձև փոս հողի վերին շերտում, որ բացում է խոփը:
  Բերրիություն-Բերրի լինելը:

 2. Բացատրիր հետևյալ փոխաբերությունները.ա. ոչ արյուններ, քրտինք հոսին
  Լայն երակին մեջ ակոսին:բ. Ամեն աստղե ցող կայլակի,
  Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի:

  գ. Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
  Հավետ լողա թող գերանդին:

  դ. Ծաղկի մեղրը փեթակներուն,
  Հորդի գինին բաժակներուն:

3. Առանձնացրու մաղթանքները. դրանցից ո՞րն ես համարում ամենակարևորը. ինչո՞ւ:

4. Վերնագրիր յուրաքանչյուր տունը:

Posted in Uncategorized

Մեր լեզուն

 1. Փորձեք բացատրել՝ ի՞նչ եք հասկանում մայրենի լեզու և օտար լեզու ասելով:
 2. Զարգացման ի՞նչ փուլեր է անցել հայերենը:
  Հայաստանը անցել է երեք փուլ՛, գրաբար, միջին, հայերեն,
 3. Ի՞նչ ճյուղեր ունի գրական հայերենը:
  Հայերենը ունի երկու ճյուղ արմտահայերեն և արևելահայերեն
 4. Ինչո՞վ է պայմանավորված երկու գրական լեզուների գոյությունը:
 5. Ձեր կարծիքով՝ ինչո՞ւ է անհրաժեշտ իմանալ օտար լեզուներ. փորձե՛ք վերհիշել որևէ դեպք, երբ ձեզ շատ անհրաժեշտ է եղել լեզվի իմացությունը:
  Որ չմոլորվել այդ երկրում։ Ռուսերենի դասին։

 

Posted in Uncategorized

Ինչու է չիպսը վնասակար

Չիպսերը Գազերի խմիչկքների հետ գրավում են առաջին տեղը վնասակար ուտելիքների շարքում։ Չիպսերի մեջ լցնում են ջրաներկ։ սարքում են ոչ թէ իսկական թարմ կարտոֆիլից այ կարտոֆիլի ալյուրից։ Բայց կարտոֆիլը շատ օկտակար է բայց պետք չէ մոռանալ որ չիպսերի մեչ կարտոֆիլի ալյուր է։ ԵՎ կարտոֆիլը չիպս սարքելու ժամանակ կորցնում է իր ամբողջ օգտակար նյութերը և դառնում է վնասակար։ Չիպսերը շատ աղի են իսկ շատ աղը վնասակար է բարձրահակ լինելու համար։ Եվ կարող է վտանգավոր լինի սրտի համար։ Գիպեռտոնիկներին մի կտոր չիպսե չի կարելու ուտել։ ԵՎ չիպսերը Շատ են չաղացնում։ ԵՎ շատ վնասակար են առողջության համար։ Հիմի դուք հասկացաք ինչու է չիպսը վնասակար։ Համել մեչը խառնում են շատ վնասակար բաներ։ Չիպսերը տաքացնում են շատ լավ և օգտակար վառարանի վրան։ Մյուս երկրներում շատ դպրոցներում արգելում են չիպս գնել։ Չիպսերի մեջ ասում են կա սմետանի համ։ Չաղությունը կայանում է չիպսերի մեջ։

Posted in Uncategorized

Մայրենի

33)
ա)Վարագուրյ
բ)Մոծակ
գ)Վարսավիր
դ)Զանգակ

34)
գիրք-Խելք լավացնելու միջոց։
դիմակ-դեմք փախցնելու առարկա։
Դերասան-դեր կատարող մարդ։
ընկույզ-
Ժպիտ-Ժպտող մարդ։
Երեխա-

35)
հեռախոս-առարկա որինով կարելի է զանգել Քաղաքի ծայրից մինչեվ մյուս քաղաքի ծայրը։
Դպրոցական-
Ձայնագրիչ-Մարդու խոսքերը պահպանող։
ականջ-մարդուն լսող առարկա։
աղմուկ-
փւ