Posted in Uncategorized
  • Հորինիր նմա1.այն ինչ է որ պուճուրե։2.այնինչ նե որ կանաչ է համ դրսից համ մեջից։

    3.նա փափուկ է և կլոր

    4.նա ծակում է

    Շարունակիր հանելուկները:

 

  • Շարունակիր հեքիաթը:
  • Թախտիդ հաստատ մնաս,-ասում են պատգամավորները և ուրախ-զվարթ դառնում են իրենց քաղաքը շատ պուճուր է և ցուրտ։ Ամեն օր մարդիկ գնում են կովի մոտ որ կաթ կթեն։
Posted in Uncategorized

Մայրենի

Դուրս գրիր անծանոթ բառերը։Գացեք-գնացեք,հարայ-հրոց,ձայնը քցել

վերնագրիր այտ հատվածը։Մի օր ժողովուրդը հարայ-հրոց։

լրացրու բաց թողած բառերը։առաջնորդ ,թագավոր, ճամբորդ,ժողովուրդ,անդամ,ավան,արձունք,տաqդեղ,օրհնել։

 

 

Posted in Uncategorized

Մաթեմատիկայի տնային աշխատանք

18,09,2018

Վարժ.82բ     a=3400

5642*(a-3352)=270816

1)3400-3352=48

2)5642*48=270816

9999:(a-3399)=9999

1)3400-3399=1

2)9999:1=9999

վարժ.83բ

600-(600-500)*5=100

(600-300)+500:5=400

վարժ84գ

12տ=12000կգ

22տ5ց=22500կգ

25տ7կգ=25007կգ

4տ5ց62կգ=4562կգ

19,09,2018

վարժ94բ

796+200+4+450=796+4+200+450=1450

38000+6550+2000=38000+2000+6550=46550

42300+142+2000+700=42300+700+2000+142=45142

750+2807+880+250=750+250+880+2807=2687

վարժ95բ

35կմ+352կմ+170կմ=557կմ

8կմ420մ-210մ=8210մ=8կմ210մ

5կմ385մ+7կմ400մ=12785մ=12կմ785մ

8կմ200մ+800մ=9կմ

վարժ96բ

a=4200

72*(a-3504):6=8352

1)4200-3504=696

2)72*696=50112

3)50112:6=8352

 

a*(a-4160):70=2400

1)4200-4160=40

2)4200*40=168000

3)168000:70=2400

վարժ 97բ

7*3ժ=21ժ

4*27կմ=108կմ

8*27կմ2=216կմ2

6*8ր=48ր

8*25տ=200տ

3*25ց=75ց

վարժ 98բ

5050:50=101

5002*55=275110