Բառարան

Աղվես

հրացմունք անել—հարցնել
խորոզ փոքրիկ—հավ
Մտիկ տալ—տեսնել

Անբան Հուռի

անբան—ծույլ
Պարապ սարամ-անգոռձ
մաստակ—ծամոն
լիդր-զանգատի չափման միավոր
խճճել—քանդել
հուռի—սիրուն
ականջ ընկընել—լսել
գլխապատառ—լեղապատառ
ածել—լցնել
աչքովն ընկենել—տեսնել

Advertisements

Խեղճ ծակ ձեռնոցը

Կար-չկար մի ծակ ձմեռանոց կար։Այդ ծակ ձմեռանոցն ապրում էր ծակ տան մեջ։Մի անգամ հանդիպեց արջին։
-Բարև ծակ ձմեռանոց։
-Բարև չար արջ։
-Գնանք վագրերի մոտ։
-Ես չեմ ուզում գնանք վագրերի մոտ չար արջ։

Ամանորյա խնդիրներ

Թադէին տվին 7 նվեր իսկ Սոնային 19։ քանի նվեր եղավ բոլոր նվերները իրար հետ։

Լուծում

7+19=26(Նվեր)

Յուրային տվին 29 նվեր իսկ, Արամին տվին 41 նվեր ընդանուր քանի նվեր տվին։

Լուծում

29+41=70(նվեր)

Փաթիլ

Կար-չկար մի փաթիլ կար։Այդ փաթիլն ինչին դիպչում էր սառում էր։Մի անգամ փաթիլը հայտնվեց արևի մոտ։
-Խնդրում էմ ինձ հալացրու, ուրիշները ինձնից վախենում են,- ասաց փաթիլը։

-Այո, ես քեզ կահլացնեմ,- պատասխանեց արևը։
Արևը փաթիլին հալեցրեց, փաթիլը ուրախացավ ու գոռաց․ուռա՜։

-Hello,what is your name?
-My name is Arsen
-Have you got a pet?
-Yes , i have.
-Is it a dog?
-No, it is a turtle?
-Is it big?
-No,it is small.

English

I have got a good family. i have got a father, a mother and a brother. My father’s name is Gagig. He is an economist. He works at American Embassy. My mother’s name is Hasmik. She is a teacher. She teaches English at IAB academy. My brother’s name is Karen. He is a pupil.I am a pupil.My name is Arsen.