Posted in Uncategorized

Մայրենի

 

44. Ընդգծված բառը փոխարինի՜ր տրվածներից մեկով և բացատրի՜ր, թե ինչպե՜ս ընտրեցիր:

Տհաճ, պայծառ, հոտ, դեմք, հավաքել, շրջապատել:

Ծաղիկների բույրը ինձ մի հին երգ է հիշեցնում: (հոտ)

Արևելցի կինն ինչո՞ւ է ծածկում երեսը: (դեմք)

Զորքը պաշարել էր բերդն ու սպասում էր հրամանի: (շրջապատել)

Թագավորը ժողովել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն (բարի լուրը) ասի: (հավաքել)

Անախորժ պատմության մեջ ընկանք: (տհաճ)

Միալար անձրևներից ու մառախուղից հետո վերջապես մի արևոտ օր բացվեց: (պայծառ)

45. Տրված բառերը գրի՜ր տեքստում հանդիպող, իմաստով մոտ բառերի փոխարեն:

 

47. Տրված բառերն ըստ իմաստների նմանության բաժանի՜ր չորս խմբի:

Ջարդել, հավաքել, հասկանալ, պահել, ամբարել, փշրել, ծածկել, կոտրել, պարզել, քողարկել, կտոր-կտոր անել, գլխի ընկնել, թաքցնել, ժողովել, գումարել, կռահել, պատսպարել, կուտակել, կոտրատել:

Ջարդել — փշրել, կոտրել, կտոր-կտոր անել, կոտրատել:

Հավաքել — ամբարել, պահել, թաքցնել, ժողովել, կուտակել:

Հասկանալ — պարզել, գլխի ընկնել, կռահել, գումարել:

Պահել — ծածկել, քողարկել, թաքցնել, պատսպարել:

Posted in Uncategorized

Իմ ընթերցանության ոճը

Բարև ձեզ, ես այսօր կպատմեմ, թե ոնց եմ ես գիրք կարդում գիրք և կհամեմատեմ Մխիթար Սեբաստացու հետ։ Ես չեմ կարող առանց ուտելիք կարդալ, իսկ Մխիթար Սեբաստացին կարողանում  էր։ Ես ընտրում եմ գրքերը վերնագրով, իսկ Մխիթար Սեբաստացին ընտրում է իր ճաշակով։ Մխիթար Սեբաստացին գիրքը չի դնում տեղը, մինչև չկարդա ամբողջը։ Մխիթար Սեբաստացին երբ ինչ-որ տեղ է գնում, իր հետ վերցնում է գիրքը, ես էլ եմ վերցնում։ Մխիթար Սեբաստացուն ոչ մի բան չի կարող շեղել, երբ բացում է գիրքը, իսկ ես կարող եմ։ Երբ Մխիթար Սեբաստացին չի հասկանում բառը, նա փորձում է իմանալ, իսկ ես երբ չեմ իմանում բառ, գնում եմ կամ մամայիս եմ հարցնում կամ պապայիս։

Posted in Uncategorized

ԵՐԿՐԻ ՁԵՎԸ, ՉԱՓԵՐԸ: ՔԱՐՏԵԶ, ԳԼՈԲՈՒՍ

  1. Ինչ է Օ-ական ման սկզբնական միջօրեականը և որտեղով է այն անցնում:
  2. Ինչ է հասարակածը և որքան է նրա երկարությունը:Երկրի ամենամեծ շրջագիծը, որը երկիրը բաժանում է երկու հավա­սար մասերի, կոչվում է հասարակած, որի երկարությունը մոտ 40000 կմ է:
  3. Երբ է պատրաստվել առաջին գլոբուսը և ումկողմից:
    Առաջին գլոբուսը պատրաս­տել է գերմանացի աշխարհագետ Մարտին Բեհայմը 15-րդ դարում:
  4. Ինչ է ատլասը:
    Ատլասը քարտեզ է։
  5. Ինչ է աշխարհագրական լայնությունը և երկարությունը:
Posted in Uncategorized

Մխիթար Սեբաստացու մասին

Մխիթար Սեբաստացու անունը Մանուկ է։Սեբաստացին սովորել է Սեբաստիայի Սբ. Նշան, ապա՝ Էջմիածնի, Սևանի, Կարինի վանքերում։ 1693 մեկնել է Բերիա։ ԵՎ այդ տեղ նա ծանոթացել է կաթոլիկ միսիոներների հետ։ 1696 թ. ձեռնադրվել է կուսակրոն քահանա, իսկ 1699 ստացել վարդապետական գավազան։ Մանուկը 1701 թ. Կոստանդնուպոլսում հիմնադրել է միաբանություն։ 1712 թ. Հռոմի պապը Սեբաստացուն շնորհել է աբբահոր կոչում։ Դեռևս կենդանության օրոք նրան մեծարել են Երկրորդ Լուսավորիչ ազգիս, Երկրորդ Մեսրոպ և այլ պատվանուններով։ 1717 թվականին Վենետիկի Ծերակույտը հրովարտակով Սբ. Ղազար կղզին շնորհել է միաբանությանը։ Այստեղ Սեբաստացին կառուցել է եկեղեցի, բացել դպրոց, պատրաստել է միաբան-գործիչներ։ Սբ. Ղազարում նա զբաղվել է մատենագիտական աշխատանքով, ղեկավարել իր սաների բանասիրական հետազոտական աշխատանքները, կատարել թարգմանություններ, հրատարակել գրքեր։