Posted in Մայրենի

Մի գիշեր անտառում 02.11.2020

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Ստ. Զորյանի ,,Մի գիշեր անտառում,, պատմվածքը:

1. Ո՞րն էր պատմվածքի ամենահետաքրքիր հատվածը: 
— Ամոթ չի՞, տո, լաց ես լինում, — ասաց Վանին, — հերիք չի՛ գելը շան տեղ ես դրել, հիմա էլ լաց ես լինում… — Ու սկսեցին ծաղրել, ծիծաղել։

2. Ի՞նչ խորհուրդ կտայիր տղաներին: 
Իրենց հետ հրացան վերցնել, որ գիշերները ոչ մի գազան չկարողանա իրենց ուտել:

Posted in Մայրենի

Մայրենի Տնային Աշխատանք 30.11.2020

Տնային աշխատանք

1. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր՝ մի դեպքում դրանք գործածելով ուղիղ իմաստով, մյուս դեպքում՝ որպես դարձվածք:

Մատը մտցնել բզեզի բույնը

Արենը մատը մտցրեց բզեզի բույնը և զգաց ուժեղ խայթոց։

Նրա հետ կատակ անելը,ոնց որ մատը մտցնել բզեզի բույնը։

 լեզու առնել,

Հայրիկը խանութից տավարի լեզու առավ։

Մեր փոքրիկը լեզու է առել։

 մատը կծել,

Շունը կծեց իմ մատը։

Սխալ բառից հետո նա իր մատը կծեց։

 ոսկոր ու կաշի դառնալ,

Նա սովից ոսկոր ու կաշի էր դառել։

Հաց կեր ,որ ոսկոր ու կաշի չդառնաս։

 գլուխը յուղել, 

Նա իր գլուխը յուղել էր մտածելով,որ մազերը շուտ կաճեն։

Նա իր խոստումներով բոլորի գլուխը յուղել էր։

մատից փուշ հանել, 

Հայրիկը իմ մատից հանեց վարդի փուշը։

Նա իր ընկերոջ մատից փուշ հանած չկա։

գլխին քար գցել:

Արենը նրա գլխին քար գցեց։

Այդ քայլով նա իր գլխին քար գցեց։

2. Տրված տեքստերը համեմատի՛ր և գրի՛ր բոլոր տարբերությունները:

Ա. Էդիսոնի ծանոթները միշտ զարմանում էին, թե նրա այգու դռնակը բացելիս ինչո՛ւ են այդքան չարչարվում: Մի անգամ բարեկամներից մեկն ասում է.

— Նման հանճարը չէ՞ր կարող մի կատարյալ դռնակ ունենալ:

— Սխալվում ես, դռնակը հանճարեղ է կառուցված,- պատասխանում է գիտնականը:

Բարեկամը զարմանում է.

— Կատակո՞ւմ ես:

— Ո՛չ: Դռան բռնակը միացրել եմ ջրախողովակներին: Առանց չափազանցելու ասեմ, որ ամեն մի մտնող ստիպված քսան լիտր ջուր է լցնում ջրամբարը:

Բ. Էդիսոնի ծանոթները մի գլուխ զարմանում էին, թե նրա այգու դռնակը բաց անելիս ինչո՛ւ են այդքան քրտինք թափում: Օրերից մի օր բարեկամներից մեկն ասում է.

— Էղած-չեղածը դռնակ չէ՞, նման հանճարի ձեռքից չէր գա՞, որ մի տեղը տեղին դռնակ ունենար:

— Աչքիդ է երևում, դռնակը հանճարեղ է կառուցված,- պատասխան է տալիս գիտնականը:

Բարեկամի բերանը բաց է մնում.

— Ձե՞ռ ես առնում:

— Չէ՛: Դռան բռնակը միացրել եմ ջրախողովակներին: Առանց մազը գերան դարձնելու ասեմ, որ ամեն մի ներս մտնող, ուզի թե չուզի, քսան լիտր ջուր է լցնում ջրամբարը:

 միշտ զարմանում էին-մի գլուխ զարմանում էին, չարչարվում-քրտինք թափում, Մի անգամ- Օրերից մի օր,չէ՞ր կարող -ձեռքից չէր գա՞,կատարյալ -տեղը տեղին,Սխալվում ես-Աչքիդ է երևում,զարմանում է-բերանը բաց է մնում,Կատակո՞ւմ ես-Ձե՞ռ ես առնում,Ո՛չ-Չէ,չափազանցելու-մազը գերան դարձնելու,ստիպված-ուզի թե չուզի

3. Փակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրի՛ր և համեմատի՛ր տրված և ստացված տեքստերը. դարձվածքներն ի՞նչ փոխեցին:

Մի անգամ Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին:

Օրերից մի օր Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին:

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

— Մի՛ լռիր, բժիշկ, ասա՛, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես սպանել: (Բերանդ ջուր մի՛ առ, էն աշխարհն ես ուղարկել)

Բերանդ ջուր մի՛առ, բժիշկ, ասա՛, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես էն աշխարհն ես ուղարկել:

Բժիշկը պատասխանեց.

— Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ սպանել, քան Դուք: (Գրողի ծոցն ուղարկել)

— Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ գրողի ծոցն ուղարկել  , քան Դուք:

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Մայրենի Տնային Աշխատանք 27.11.2020

 • Անհասկանալի բառերը բացատրել բառարանի օգնությամբ, նշումներ անել:
 • ոստրեն-Բառարանում պատասխան չկար
  ջղաձիգՋղաձգությունից առաջացած՝ ծագած:
 • Առանձնացնել գեղեցիկ նկարագրություններ:
  -Լսի՛ր , բարի՛ մկնիկ,-աղերսեց ոստրեն: Բարի գործ արա, ինձ տար դեպի ծովը:
 • Ուշադրություն դարձնել բանաստեղծություններում արտահայտված մտքերին, նշումներ անել: 

  Պետք չէ միծշտ անծանոթին հավատալ:
 • Ընտրել բանաստեղծություն/ներ, ընթերցել, ձայնագրել կամ տեսագրել: 

 • https://soundcloud.com/zaidex-575629176/3kbmfunp716j
Posted in Մայրենի

Դեղձենին 26.11.2020

1.      Քո կարծիքով ո՞րն է այս առակի ասելիքը:
Որ պետք չէ հանձնվել և միշտ պետք է գնալ քո նպատակին:

2.      Ներկայացրո՛ւ առակին բոնորոշ առանձնահատկությունները:

Ինձ թվում է որ այս առակը տարբերվում եր նրանից որ այս առակում դեղձենին չհանձնվեց և պայքարեց:

3.      Ընդգծված բառերը բացատրի՛ր:
շռայլորեն-Շռայլ կերպով
անխոհեմ-Անխոհեմին հատուկ
ամուր-պինդ
ջանաս-
կենարար-Կյանք տվող
անվրդով- անխռով, խաղաղ:

4.      Փորձի՛ր տեքստին համապատասխան առած-ասացվածք գտնել:

Ես չգթա:

Posted in Մայրենի

Մայրենի Տնային Աշխատանք 23.11.2020

Տնային աշխատանք

Կարդա ստեղծագործությունը

1. Ո՞րն է ստեղծագործության ասելիքը, մեկնաբանիր: 

Որ պետք չէ գոռոզանալ, և ամեն մեկը իր գործի մեջ է գեղեցիկ։

2. Ինչպիսի՞ ստեղծագործությունն էր՝ առակ, պատմվածք, հեքիաթ: Պատասխանդհիմնավորիր: 

Առակ

3. Ընդգծված դարձվածքները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու աչքով ընկավ, որ կողքիուղևորը սիրտը դող ընկած նստած է: Նա փորձեց հարևանին սիրտ տալ:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը դատարկ բան է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենանավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխինինքնաթիռ ընկավ:

Աչքող ընգավ,-տեսավ սիրտը դող-վախեցած, սիրտը տալ,- դատարկ բան,-սին, էս քանի օրը-օրերս։

4. Տրված դարձվածքներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

 Պատի ծեփ դառնալ-սպիտակել պայման կապել,-պայմանաորվեկ, քիթը կախել-հուսահատվել, բերանը բաց մնալզարմանամ, իրենպատեպատ տալ-:

Posted in Մայրենի

Մայրենի Առաջադրանքներ Տնային Աշխատանք 22.11.2020

Կարդա՛ առակները:

1. ՄԻԱՄԻՏ ԳՈՂԵՐ


Երկու գող բարձրացան մի մեծատան կտուր և կամեցան երդով վայր իջնել և գողություն անել: Լուսնկա էր: Մեծատուն մարդն իմացավ, որ գողերը երդիկի մոտ են: Եվ կինը մարդուն ասաց, թե այս ամեն գանձերը և ոսկին և կերպասը քեզ որտեղի՞ց են:  Մեծատուն մարդն ասաց. «Գնում էի գողության, մեծատուն մարդկանց երդիկով իջնում էի, և լուսնկա էր, ինչպես այժմ, և լուսնի շողերը երդիկից ներս էին ընկնում, ինչպես այժմ, և ես գրկում էի շողերի սյունը և վայր էի իջնում և այնպիսի մի բան էի ասում, որ ինչքան գեղեցիկ կերպաս կար այդ տանը, երևում էր ինձ, և կապում էի լուսնի շողերին և վեր բարձրանում: Եվ այս ամենն այդպես եմ վաստակել»:
Երբ գողերը այդ բանը լսեցին, խիստ ուրախացան և հավատացին այդ ցնորամիտ բանին, լուսնի շողերը գրկելով երդից վայր ընկան և ջարդվեցին:

 • Երկու նախադասությամբ ներկայացրո՛ւ առակի ասելիքը:

  Երկու գող կայն , որոնք ուզում էին թալանել մի մեծ տուն: Այդ գողերը երդով հայտնվեցին տանը, և կինը մարդուն հարցրեց թե որդուց է քո մոտ այդքան շատ թանգ բաներ՞: Մարդը ասաց որ ինքը երդով գնում է տներ և թալանում այդ տները:

2. Մի անգամ երկու մարդ գրազ եկան: Նրանցից մեկն ասում էր, որ եթե հացի վրա կարագ քսեն, ապա վայր ընկնելիս հացը միշտ ընկնում է կարագ քսած կողմով ներքև: Մյուսը պնդում էր, որ հացը կարող է ընկնել նաև դատարկ կողմի վրա: Նա, ով պնդում էր, թե հացը կարող է նաև դատարկ կողմով ընկնել գետնին, իր խոսքերն ապացուցելու համար հացի վրա կարագ քսեց և հացը վայր գցեց հատակին: Հացն ընկավ դատարկ կողմի վրա:
– Տեսնո՞ւմ ես՝ ես ճիշտ էի,-ասաց նա: – Հացը կարող է ընկնել նաև դատարկ կողմով:
– Դա ոչինչ չի նշանակում, – առարկեց մյուսը: – Դու հացի սխալ կողմի վրա քսեցիր կարագը:

 • Գրի՛ր առակի ասելիքը:
  Առակի ասելիքը այն էր որ երկու տղա գրազ եկան թէ, որ կողմով կնգնի հացի, դատարկ թե կարագով քսած մասով: Կարագը քսեցին, և գձեցին հատակին: Ընկավ դատարկ մասը: և այն տղան ով, որ ասում էր որ կարող է համ դատարկ մասով ընգնել կամ. նաև կարագով քսած մասով ճիշտ էր:
 • Ո՞ր առակը քեզ դուր եկավ, ինչո՞ւ:
 • Ինձ դուր եկավ 2 առակը որովհետև այդ տեղ մարջ էին անում, և այդվախտ հետագրքիր է:

2. Կետերը փոխարինի՛ր տրված բառերով և բառակապակցություններով: Կետադրությանն ուշադրություն դարձրո՛ւ և փորձի՛ր բացատրել, թե ինչու են դրանք կոչվում միջանկյալ բառեր և բառակապացություններ (անկյալ — հին հայերեն՝ ընկած):
Ո՜վ զարմանք, ա՛յ քեզ միամտություն, երեխայի խելք, դե՛, բա՞:
Նավը մոտեցավ ժայռին և ,…, բոլոր մեխերը, պտուտակներն ու երկաթե ամրակները ճռռալով դուրս սողացին իրենց տեղերից ու թռան դեպի ժայռը:Կարճ ժամանակում նավը վերածվեց առանձին տախտակների, …:…, սա հեքիաթ է: Բայց այդպիսի մագնիսական ժայռի գոյությունը ժամանակին, …, բոլորն էլ հավատում էին:Մի քանի տարի առաջ, որոշել էի անպայման գտնել այդ ժայռը:3.ձ Գրի՛ր շարադրություն ,,Թռիչք,, վերնագրով: 


Այս առաջադրանքը չեմ հասկացել:

Posted in Մայրենի

Ավ. Իսահակյանի, Եղնիկը Տնային Աշխատանք 22.11.2020

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի ,,Եղնիկը,, պատմվածքը: 

1. Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը և բացատրի՛ր: 

մակաղած-Բառարան Օնլայնում բացատրությունը չկար:

ոսկեգեղմ- Հին հունական դիցաբանության մեջ՝ ոչխարի ոսկե մորթի:

ջինջ-Պարզ, մաքուր, հստակ, վճիտ՝ պարզ ջուր ունեցող:

ղողանջուն-Ղողանջող, ղողանջ արձակող:

լիակուրծք-Լի՝ լիքը կրծքով, փարթամ կրծքով:

2. Նկարագրի՛ր եղնիկին՝ օգտագործելով պատմվածքի բառերը:-Խեղջ, իր տերին սիրող:

3. Ներկայացրո՛ւ, պատմի՛ր եղնիկի զգացմունքների, մտքերի մասին: 

Եղնիկը շատ էր մրսումղ, և եղնիկը վախենում էր անտառի ձայներից:

Posted in Մայրենի

Առյուծի մահը երկրորդ մաս 18.11.2020

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Առյուծի մահը,, պատմվածքի երկրորդ մասը: 

 • Ո՞րն է ստեղծագործության ասելիքը: 
 • Ավելի լավ է մահանալ հպարտ, քան ապրել նվաստացած և ԱՆ ազատության մեջ։
 • Քո կարծիքով ինչո՞ւ առյուծը նախըտրեց մեռնել: 
 • նա չտարավ անհարգանքը և նվաստացում։
 • Ի՞նչ խորհուրդ կտաս առյուծին: 
 • պետք չէ մեռնել, պետք է ապրել և պայքարել։
 • Ապրել-ապրել ազատության մեջ. շարադրե՛ք ձեր մտքերը: 

Ապրել ազատության մեջ նշանակում է, լինել երջանիկ և վայլել կյանքը։ Ազատությունը թույլ է տալիս մարդուն լինեն այնպիսի ինչպիսի ինքը կա։

Posted in Մայրենի

Առյուծի մահը Տնային Աշխատանք 16.11.2020

Տնային աշխատանք

Կարդա՛ ,,Առյուծի մահը,, պատմվածքի առաջին մասը: 

 • Գրել հետևյալ բառերի հոմանիշներ.  հպատակ- Հնազանդ, թշվառություն-Խեղճություն, շռայլ-Առատաձեռն, ընդարձակ-Լայնարձակ, գեղածիծաղ-Ծիծաղկոտ, պեղել-Փորել, խոխոջ- Խոխոջյուն, սպրդել-Սողոսկել, գգվել-Գուրգուրել, աննշմարելի-անտեսանելի:, բարվոքել-Բարելավել, հեղեղատ- Զոր, ամբարտակ-Պատվար, պերճություն-ճոխություն:

 • Բնութագրիր արքային:
 • Կենդանիների արքան շատ էր սիրում ճամբորդություններ:

Posted in Մայրենի

Մայրենի Տնային Աշխատանք 13.11.2020

Կարդա՛ Վրթանես Փափազյանի ,,Ըմբոստի մահը,,  պատմվածքը: 

1. Անծանոթ բառերը դուրս գրի՛ր և բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ:

Ես անհասկանելի անծանոթ բառ չունեի:

2. Բնութագրի՛ր ըմբոստ ծառին՝  օգտագործելով  հատվածներ ստեղծագործությունից:

Բարձր, երջանիկ

3.  Բնութագրի՛ր անտառի ծառերին:

Հուզված

4. Ո՞րն է ստեղծաործության հիմնական ասելիքը: 

Ինձ թվում է որ պատմության ասելիքը այն եր, որ պետք չէ հանձնվել և պետք է գնալ միշտ քո նպատակին: