Posted in Մայրենի

Մայրենի

Տեքստը

Մեզանից հազարավոր տարիներ առաջ, մեզնից շատ ու շատ հեռու՝ յոթ ծովերի մյուս ափում, կար մի աշխարհ: Այնտեղ ծաղիկներ կային, չքնաղ ու բյուրազան ծաղիկներ՝ թիթեռների պես փռված ու թրթռուն՝ ժայռերի ու դաշտերի վրա, և նրանց անուշ հոտով լցվել էին այդ աշխարհի սարերն ու ձորերը: Այնտեղ աղբյուրներ կային, պայծառ ու կարկաչուն աղբյուրներ՝ մանուկների պես, որ թռչկոտում էին քարից քար՝ ծաղիկները համբուրելով: Բայց այնտեղ մարդիկ չար էին ու անգութ: Մի որբ ու աղքատ մանուկ էր ապրում այդ մարդկանց մեջ. գիշերը տեղ չուներ գլուխը դնելու և հաց չուներ ուտելու: Նա մենակ էր, ինչպես մի թռչուն՝ ամայի ժայռերի մեջ: Եվ նա մեծացավ բոլորի աչքի առջև՝ անտես ու անհայտ. կերակրվում էր դաշտի բույսերով և պատսպարվում էր անձավների մեջ: Բայց, բոլոր մարդկանցից ծածուկ, իր մատներով շոշափում էր ու զննում մարդկանց սրտերը և տեսնում էր, որ քարից էին այդ սրտերը՝ քար ու ապառաժից: Ու երբ պատանի դարձավ, թողեց այդ քարսիրտ աշխարհը և ճամփա ընկավ մի ուրիշ, մի լավ աշխարհ գտնելու համար:

 

Շարունակությունն

Նա գնում գնում էր ու տեսավ ծով, նա որոշեց գնա նստի ծովի ծայրին։ Երբ գնաց տեսավ ոսկե Մի ձուկ նա որոշեց գնա բերի Կարթ և բռնի այդ ձկանը գնաց բռնեց և տեսավ որ նա Ոսկե Ձկնիկ է։ Ոսկե ձկնիկն ասաց,
-դու ինչ երազանք կուզես որ ես կատարեմ։
-Ես ուզում եմ որ Մարդիկ չար չլինեն մեր երկրում։
Ոսկե ձկինկ երազանքը կատարեց և ամբողջ աշխարհը դարձավ բարի։

Posted in Մայրենի

Իմ սիրած դպրոցի անկյունը

Իմ սիրած դպրոցի անկյունը այդ Լողավազանն է և դասարանները։ Նաև ուսուցչուհինեերը։ Նաև դուր է գալիս որ մենք աշխատում ենք համակարգիչներով և գրում ենք  Word-ում

Posted in Մայրենի

Ծրագիր

Սիրելի սովորող, շուտով ավարտվում է նաև փետրվարից մայիս ուսումնական շրջանը: Ծրագիր բաժնի վերջում գրված է գնահատման մասին, կարդա, թե ինչ պետք է կարողանա սովորողը համապատասխան միավորի համար:
Փորձիր գնահատել ինքդ քեզ մայրենի լեզվից, թե ինչ ես արել, սովորել փետրվարից մայիս ընկած ժամանակահատվածում, անպայման հիմնավորիր գրածդ՝ կցելով համապատասխան աշխատանքների հղումները: Աշխատանքը կատարիր  word-ի ֆայլում և էլ.հասցեով ուղարկիր ինձ: Հարցերի դեպքում՝ գրիր:

Սովորող գնահատականները արտացոլվում են էլեկտրոնային մատյանում, որը հասանելի է բոլոր ծնողներին և սովորողներին, իսկ տարին ամփոփվում է էլեկտրոնային ամփոփաթերթում:

Ես ինձ գնահատում եմ 9

 

Posted in Մայրենի

օ-ո-ի ուղղագրությունը

Առաջադրանքներ

Օդ, օրինակ, օգուտ, օղ, օր բառերից կազմիր ուրիշ բառեր` դրանք գործածելով բառի տարբեր դիրքերում:

անօգուտ

Օդանավ

օղի

ամենօր

օրինակություն

Օրինակ` օրոր— օրորոց, մեղմօրոր

2. Բաց թողնված տեղերում լրացրու ո կամ վո:

որբ, երկվորյակ, արջավորս, հոգեվորդի, զինոր. բարձրավոլտ, բանվոր, անվորակ, բարձրորակ, վոլեյբոլ:

3. Բաց թողնված տեղերում լրացրու օ կամ ո:

ամենօրյա, ամանօրյա, անորինական, հանրօգուտ, օրըստորե, մեղմօրեն, մեղմորոր, հօգուտ, տնորեն, նախորոք, շաբաթօրյակ, բացոթյա, պարզորոշ, արծաթազօծ:

4. Օրինակին հետևելով` որակ, որս, որդի, որջ արմատներից 2-ական բառ կազմիր:

որոշ— որոշակի, պարզորոշ

որակ-անորակ, որակյալ,

5. Շարքերից ընտրիր և դեմ դիմաց գրիր հոմանիշ բառերը:

ա) ոսոխ-դաշնակից, որջ-փոս, որձ-Ոչխար, ողորկ-Կոկ, որթ-Կողով, քթոց, որմ-հոլովակեր

բ)  հարթ-Տափարակ, դուրան:, պատ-Պարիսպ, պատվար, ցանկապատ,, թշնամի-Ոսոխ, հակառակորդ, ախոյան., արու-տղա, վազ-Խաղողենի, մովրաշուք, բույն-Որջ, բայոց,

6. Լրացրու օ. ո, վո

Թռչնվորս, ով, օդանավակայան, բարձրորակ, վոլեյբոլ, կրկնորինակ, հայվորդի,  մեղմ…օրոր, չօգնել, գիշերօթիկ, կիրակնօրյա, անվորակ, ոսկեզօծել, ջրորհնեք, այսորինակ,  հանրօգուտ, ովքեր, վոդիսևս, միջ….րե, տափ…ղակ,  ան…գնական, կիրակն…րյա, շտապ….գնություն, բն….րրան, …րեց…ր, հանապազ…րյա, ցածր…րակ,
…հմակ, …լտ, արծաթազ…ծ, փոխ…գնություն, հակա….դային, …ազիս, …րս…րդ, չար…րակ, ….բյեկտ, …սկեզ…ծել, ….դերևութաբանական, …րըստ…րե, ….րացույց, …րթ, …րձ, …ձ, ….ձագալար, ….ձիք, ամենա…րակյալ, ….րմիզդուխտ, հայ…րդի, արջ..րս, ջր…րհնեք,
…լգոգրադ:

 

Posted in Մայրենի

Թեստային աշխատանք

Շորագյալցի Ավոյի պատմությունից հետո խոսքն ընկավ գիլի ոհմակի (բոլուկի) վրա։

Երկար ձմեռներն ու ապրուստի դժվարությունն են պատճառը, որ գելերը ոհմակ են կազմում,- բացատրում էին գյուղացիք։

Ոռնում են, իրար կանչում, հավաքվում, միանում, որ ուժեղ լինեն թե՛ հարձակվելու և թե՛ հարձակման դիմադրելու ժամանակ։

Ամեն մինը մենակ հեշտ կհա□թվի ձմեռն ու կկորչի, քան թե խմբով, և ամեն մինը մենակ չի կարող էն ճանկել, ինչ որ կճանկի խումբը։

Եվ հավաքվում են հիսունով, հարյուրով, մի քանի հարյուրով։

Սարսափելի բան է գիլի ոհմակը, մանավանդ էդ լինում է ձմեռը, գիլի ամենաքաղցած ժամանակը, եր□ շատ անգամ գելը քաղցից կատաղում է։  Երբ ոհմակով մի տեղ կանգնում են հանգստանալու՝ շրջան են կազմում ու էնպես են վեր թափում, որ իրար երես պահեն, չեն հավատում մեկմեկու։ Վախենում են իրար ուտեն։ Բայց ոմանք էլ ասում են՝ նրա համար են էդպես անում, որ իրար տեսնեն ու հարկավոր դեպքում իսկույն նշան տան իրարու, և իբրև թե բոլորը նայում են իրենց գլխավորին։

Գիլի համար մութը, ճամփի դժվարությունը, հեռավորությունը ոչ մի նշանակություն չունեն։

Գելն էնքան արագավազ է, որ մի գիշերվա մեջ երեք–չորս օրվա ձիու ճամփա կկտրի: Իսկ գիլի սրատեսության վրա էսպես մի զրույց կա ժողովրդի մեջ։

Ասում են՝ մի անգամ արծիվն ու գելը վեճի բռնվեցին, թե իրենցից ո՛րն է ավելի սրատես։ Գելն ասավ՝ մի ա□պոտ օր ես սարի գլուխն ելա, ամպի միջով մտիկ արի տեսա՝ հեռու մի դաշտում մի սև ցելի (վարած հողի) մեջ մի ակոսում մի սև գառն է նստած։

Արծիվն էլ թե՝ ես էլ երկնքի երեսն ելա, ներքև մտիկ արի, մի ծխնելույզի միջից տեսա կրակի վրա դրած մի պղինձ՝ խուփը վրեն։ Խփան ճեղքիցը նայեցի, տեսա պղնձի միջին կաթը, կաթնի երեսին էլ մի սիպտակ մազ։

Էսքան արագավազ ու սրատես գազան է գելը։ Եվ էս ամենի հետ միասին՝ շատ խորամանկ։

Նա մինչև լավ չիմանա, որ հարձակումն ապահով է, չի հարձակվիլ։ Ուրիշ բան է, եթե սովից խելագար մի գել իրեն կորցրած գցի ափաշկարա վտանգի մեջ․ բայց սովորաբար գելը շատ է զգույշ ու խորամանկ։

Մի գյուղացի էսպես պատմություն արավ։ Ասում է՝ մի տարի թակարդ էի լարել։ Առավոտը վաղ վեր կացա, գնացի տեսա մի գել է ընկել մեջը։ Միայն ոտիցն է ընկել, ու ոտը փշրվել է, սատկել է։ Վեր կալա թակարդիցը հանեցի, էն կողմը գցեցի։ Մինչև գլուխս կախ ես թակարդովն էի եղած, մին էլ տեսնեմ՝ վեր կացավ կաղին տալով փախավ։ Հա՛յ, հայ, հա՛յ, էլ ո՞րտեղ, իրեն տվեց անտառը։ Դու մի՛ ասիլ անտերը ստամեռնուկ տված է եղել։

Գիլի ոհմակն էլ, ձմեռը ճամփա կտրելիս իրար ետևից է գնում- ծլլաշարուկ, ու միշտ ամենից ուժեղն ու փորձվածը առաջին է գնում։ Եվ սա երկու հարմարություն ունի նրանց համար։ Մին, որ առաջի գնացողները ձնի մեջ կոպար (շավիղ) են բաց անում, ետևից եկողների համար բաց–պատրաստ ճամփա է լինում, մին էլ՝ որ ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե իրենք քանիսն են եղել։ Եվ էդ է պատճառը, որ ոչ մի որսկան չի կարող ասել, թե էս ոհմակը, որ անցել է, քանի գել է եղել մեջը։

Աստված հեռու տանի, թե ոհմակի աչքովը մի որս ընկավ։ Ուրիշ գազան լինի, թե ընտանի կենդանի, իսկույն չորս կողմից շրջապատում են, ու էլ փրկություն չկա։ Իսկ կճղակավորներին, հատկապես եղնիկներին ու եղջերուներին, քշում են դեպի սառած գետերը, սաոույցի վրա ճղատում ու վրա թափում կամ քշում են դեպի բար□ր ժայռերը, ժայռերից թռցնում ու իջնում ներքև լափում։

Ոհմակը վտանգավոր է և մարդու համար։ Եթե բազմություն չեղավ՝ մի կամ երկու մարդից ոհմակը չի վախենալ, թեկուզ հրացան ունենան։ Մինչև անգամ հրացանն ավելի վտանգավոր է։ Հրացան արձակես թե չէ, իսկույն կհարձակվեն։ Հիմի կասեք՝ հապա ինչի՞ց է վախենում գելը։

Էս մասին գյուղացիք մի քանի պատմություն արին։

 

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
կհաղթվի, երբ, ամպոտ, բարձր:

2.Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները:
ա) կարճ — երկար
բ) թույլ    — ուժեղ
գ) մոտ — հեռու
դ) ցածր- բարձր

 1. Ասացվածքների երկու մասերը միացրո՛ւ և գրի՛ր դեմ դիմաց:
  ա) Մինչև ճշմարիտը գա, սուտը աշխարհը կքանդի:
  բ) Քեզ համար քնում ես, ուրիշի համար երազ տեսնում:
  գ) Մեծին հարգիր, որ մեծանաս:
  դ) Լավ բան ասա,որ լավ բան լսես:
 2. Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող ստամեռնուկ բառը: Ասում են որ մարդ մերել է բայց տենց չէ
 3. 5.Տեքստից ո՛ւրս գրիր հոգնակի թվով գործածված չորս բառ:
 4. ձմեռներն, , ժայռերը, եղնիկներին, ժամանակներ
 5. Դո՛ւրս գրիր տեքստում ընգծված բառերը՝ դիմացը գրելով, թե որը ի՞նչ խոսքի մաս է:
  երկու-թվական, անցել է-բայ, սրատես-ածական, գելերը-գոյական
 1. Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
  Թև ունի, թռչուն չէ,
  Միջատ է, մրջյուն չէ,
  Աշխատում է օրնիբուն
  Բերքը տալիս է մարդուն:
  Մեղու
 2. Նախադասություններն ըստ հաղորդակցման լինում են.
  ա) երկու տեսակ
  բ) հինգ տեսակ
  գ) երեք տեսակ
  դ) չորս տեսակ
 3. Ինչո՞ւ են գայլերը ոհմակ կազմում:
  Որ ըզգան ապահով:
 4. Ինչպիսի՞ կենդանի է գայլը (բնութագրի՛ր տեքստի բառերով): արագաշարժ:
 5. Ինչպե՞ս է շարժվում ոհմակը ձմռանը:
  Ամեն մինը մենակ հեշտ կհաղթվի ձմեռն ու կկորչի, քան թե խմբով, և ամեն մինը մենակ չի կարող էն ճանկել, ինչ որ կճանկի խումբը։
 6. Ինչո՞ւ է վտանգավոր գայլը մարդու համար:
  Որովհետև նրանք  կարող են մարդկանց ուտել:
 7. Ուրիշ ի՞նչ գիտես գայլերի մասին:
  Գայլերը մսակեր են:
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Եմ օժանդակ բառեր

քայլում

Ներկա                       հոգնակի                               անցյալ                     հոգն

Ես խաղում եմ։         Մենք խաղում ենք։               Ես խաղում էի։        Մենք խաղում էինք։

Դու խաղում ես։        Դուք խաղում եք։                 Դու խաղում էիր։       Դուք խաղում էիք։

Նա խաղում է։            Նրանք խաղում են։              Նա խաղում էր։   Նրանք խաղում էին։

 

Ներկա                       հոգնակի                               անցյալ                     հոգն

Ես քայլում եմ։         Մենք քայլում ենք։               Ես քայլում էի։        Մենք քայլում էինք։

Դու քայլում ես։        Դուք քայլում եք։                 Դու քայլում էիր։       Դուք քայլում էիք։

Նա քայլում է։            Նրանք քայլում  են։              Նա քայլում էր։   Նրանք քայլում էին։

Posted in Մայրենի

Գովազդ

Ես ձեզ ուզում եմ գովազդել Սագարած Աղջիկը և ես ձեզ հիմա կպատմեմ մի քանի հետաքրքիր հատվածներ։

Ժամանակով մի պառավ կին է լինում, նա սագեր ուներ, որը պահում էր մի փոքր տնակի մեջ և մեջը ապրում էր նաև Կինը։ Պառավը ամեն օր գնում էր անտառ իր փայտով։ նա գնում էր Սագերի համար խոտ փնտրելու և պտուղ։ Միշտ նա Անտառ գնալիս մի վատ բան լինում է բայց նա մի կերպ հասնում է տուն և կերակրում սագերին։ հիմի պառավը խեղճ խեղճ տանումա տուն և ամեն մարդին բարևում է։ Պառավն պատահած մարդուն ասում է։

-Բարի օր’, ախպեր ջան։ Տեսնում ես էսօր եղանակնն ինչ լավ է։

 չլինի թե զարմանում ես, որ պառավ տեղովս էսքան շալաքը տանում եմ։

Առավոտյանա անտառով մի գեղեցիկ երիտասարդ է լինում անց կենալիս։