Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

=1.10000+5.1000+8×100+2×10+1.

393+600+7+3000=393+7+400+600=1000+3000=4000

354+520+80+(520+80)+354=954

35x5x20=(5×20)x35=100×35=100×35=3500

132+680=812

121:11=11

94:2=47

6417:23=279

{477 } x5 =2385

 

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Համեմատել կոտորակները:

1/6 < 1/5 ես խելոք եմ

6/7 > 7/15

14/3 > 9/14

78/96 < 96/14

Կոտորակները դասավորել աճման կարգով:

1/5, 1/8, 1/25, 1/45, 2/3, 2/5,2/41,

A և B քաղաքներից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3 ժամ հետո: Որքա՞ն է A և B քաղաքների միջև հեռավորությունը, եթե առաջին մեքենայի արագությունը 45 կմ ժ էր, իսկ երկրորդ մեքենայի արագությունը մեծ էր առաջին մեքենայի արագությունից 15 կմ/ժ-ով:

Լուծում

45+15=60

60+45=95

3×45+3×60=315

Պատ․՝315 կմ։

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Այսօր քննարկեցինք կատարված ինքաստուգումը, որի նմանատիպն էլ հենց հունսիսի 5-ին կլինի, որպես գիտելիքների ստուգման թեստ:

Քանի մետր լինի 3/5 կմ-ը:

3500

Քառակուսու կողմը 12 սմ է: Որքա՞ն է նրա պարագիծը և մակերեսը:

12×4=48

Հաշվել՝

756 x 92 -18040 : (2202 — 2114)=88

Այգին ունի 1500 մ քառակուսի մակերես: Խնձորենիները զբաղեցնում են այգում 3/5 մասը, իսկ մնացածը տանձնենիներ են: Որքա՞ ն մակերես են զբաղեցնում տանձենիները:

2\5 Մաս։

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա առաջադրանք

3 արկում միասին կար 121 կգ խնձոր

2-րդ արկղում կա 8կգ ավելի քան առաջինում

3-րդ արկղում  7կգ պակաս քան առաջինում

Որքան խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում

Լուծում)

1)8×7=14կգ

2)120×1=120

3)120:3=40

4)40+8=48

5)40-7=33

Պատ’ 1 40, 2 48, 3 33,

 

2 Պարկերում միասին կա 14կգ 200գ ալյուր  երբ 2-ից 400գ լցրեցին 2-ի մեջ քանակները հավասարվեցին

___________________________________

Ինչքան ալյուր կար յուրաքանչյուր պարկում 

1) 14200-400=13800

2)13800:2=6900

3)14200-6900=7300

Պատ’ ,1 7300կգ, 2 6900կգ,