Posted in Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն

Ինքնաստուգման թեստ
Posted in Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն

ջրի խնայում (1)

1. ջուրն խնայողաբար են օգտագործել։

2. ջուրն անիմաստ վատնել են։

3. ջուրը խնայողաբար են օգտագործել։

4. ջուրը խնայողաբար են օգտագործել։

5. ջուրը խնայողաբար են օգտագործել։

6. ջուրը անիմաստ վատնել են։

Քարտեզ.PNGԹուրքյա Անջկարան

Ադրբեջան Բաքու

Վրաստան Թբիլիսի

 

 

Posted in Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն

Առաջադրանք
Posted in Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն

Oգտակար հանածո (1).PNGՈսկի-թանկարժեք քար

Կավ-շինություն

Մարամար-շինանյութ

Նավթ-վառելիք

Ավազ-շինանյութ

Կրաքար-վառելիք

Զմրուխտ-թանկագին քար

Քարածուխ-վառելիք

Արծաթ-թանկարժեք քար

Տուֆ-շինանյութ

Բնական գազ-վառելիք

Փիրուզ- թանկարժեք քար

Երկաթ-թանկարժեք քար

Բազալտ-շինանություն

Օպալ-թանկարժեք քար

Posted in Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն

Կապույտ, լույսի երեք հիմնական գույներից (կարմիր, կանաչ, կապույտ, անգլերեն՝ RGB) մեկը։ Գտնվում է տեսանելի լույսի ալիքների երկարության 440-520 նանոմետր տիրույթի մեջ (երբեմն տիրույթը ավելի լայն է լինում՝ 420-495 նմ)։ Տեսանելի ճառագայթման սպեկտրի մեջ գտնվում է կանաչի և մանուշակագույնի միջև։ Շարունակել կարդալ “Հայրենագիտություն”

Posted in Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն

1.Բնության մասին գիտելիքները անհրաժեշտ են, որպեսզի

ա) մարդիկ խելամտորեն օգտվեն բնության բարիքներից

բ) մարդիկ պահպանեն ու հարստացնեն բնությունը,

գ) բնությունից օգտվեն նաև հետագա սերունդները

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

 1. Երկրագնդի ամենամեծ մայրցամաքն է՝

ա) Ավստրալիան

բ) Եվրասիան

գ) Աֆրիկան.

 1. երկրագնդի ամենամեծ օվկիանոսն է՝

ա) Ատլանտյանը, բ) Հնդկականը, գ) Խաղաղը:

 1. Ցամաքի համեմատաբար փոքր մասերը, որոնք բոլոր կողմեր շրջապատված են ջրով, կոչվում են՝

ա) հարթավայրեր, բ) բլուրներ, գ) կղզիներ:

 1. Մեր շրջապատում օդի գոյությունը չենք զգում, որովհետև այն՝

ա) անգույն է, բ) անհոտ է, գ) թափանցիկ է:

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

 1. Դեպի մթնոլորտ թթվածին արտազատում են՝

ա) կենդանիները, բ) բույսերը,

գ) գործարանները և ֆաբրիկաները

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

 1. Քամին առաջանում է՝

ա) օդի հորիզոնական տեղաշարժից, բ) ծառի ճյուղերի շարժումից, գ) շոգ եղանակից:

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

 1. Օդը՝

ա) տարբեր գազերի խառնուրդ է, բ) հեղուկ մարմին է, գ) պինդ մարմին Է:

 1. Բնության մեջ ջուրը գտնվում Է՝

ա) հեղուկ վիճակում,

բ) պինդ վիճակում,

գ) գազային վիճակում:

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են

10. Գետնի տակից դուրս հորդող ջրերն անվանում են՝

ա) ակունք, բ) աղբյուր, գ) գետակ:

11. Նշվածներից օվկիանոսի մաս է

ա) ծովը,

բ) Լիճը,

գ) ճահիճը:

12. Ի՞նչ է հողը՝

ա) ապար,

բ) քայքայված ապար,

գ) քայքայված ապարի և հումուսի խառնուրդ:

դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

13. Ի՞նչ է հումուսը՝

ա) քայքայված ապար,

բ) մահացած բույսերի ն. կենդանիների մնացորդ,

գ) օգտակար հանածո:

14. Տուֆը, մարմարը, բազալտը’

ա) վառելիք են, բ) մետաղներ են, գ) շինանյութեր են

15. Բույսերին աճելու համար անհրաժեշտ Է`

ա) օդ,

բ) ջուր,

գ) Արեգակի լույս և ջերմություն,

դ) նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

Posted in Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն

 1. Բնության մասին գիտելիքները անհրաժեշտ են, որպեսզի

  ա) մարդիկ խելամտորեն օգտվեն բնության բարիքներից

  բ) մարդիկ պահպանեն ու հարստացնեն բնությունը, 

  գ) բնությունից օգտվեն նաև հետագա սերունդները

  դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

 2. Երկրագնդի ամենամեծ մայրցամաքն է՝

  ա) Ավստրալիան, բ) Եվրասիան, գ) Աֆրիկան.

 3. Երկրագնդի ամենամեծ օվկիանոսն է’

  ա) Ատլանտյանը, բ) Հնդկականը, գ) Խաղաղը:

 4. Ցամաքի համեմատաբար փոքր մասերը, որոնք բոլոր կողմեր շրջապատված են ջրով, կոչվում են’
  կղզիներ 
  ա) հարթավայրեր, բ) բլուրներ,             գ) կղզիներ:
 5. Մեր շրջապատում օդի գոյությունը չենք զգում, որովհետև այն

  ա) անգույն է, բ) անհոտ է, գ) թափանցիկ է:

  դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

 6. Դեպի մթնոլորտ թթվածին արտազատում են’

  ա) կենդանիները, բ) բույսերը,

  գ) գործարանները և ֆաբրիկաները դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

 7. Քամին առաջանում է’

  ա) օդի հորիզոնական տեղաշարժից, բ) ծառի ճյուղերի շարժումից, գ) շոգ եղանակից:

  դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

 8. Օդը’

  ա) տարբեր գազերի խառնուրդ է,

  բ) հեղուկ մարմին է,

  գ) պինդ մարմին է:

 9. Բնության մեջ ջուրը գտնվում Է’

  ա) հեղուկ վիճակում,

  բ) պինդ վիճակում,

  գ) գազային վիճակում:

  դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

  10. Գետնի տակից դուրս հորդող ջրերն անվանում են’

  ա) ակունք,

  բ) աղբյուր,

  գ) գետակ:

  11. Նշվածներից օվկիանոսի մաս է

  ա) ծովը,

  բ) Լիճը,

  գ) ճահիճը:

  12. Ի՞նչ է հողը՝ ա) ապար,

  բ) քայքայված ապար,

  գ) քայքայված ապարի և հումուսի խառնուրդ: դ) Նշված բոլոր պատասխանները ճիշտ են:

 1. ի՞նչ է հումուսը’

  ա) քայքայված ապար,

  բ) մահացած բույսերի ն. կենդանիների մնացորդ, գ) օգտակար հանածո:

 2. Տուֆը, մարմարը, բազալտը’

  ա) վառելիք են, բ) մետաղներ են, գ) շինանյութեր են:

Posted in Հայրենագիտություն

Առաջադրանքներ Հայրենագիտություն

Մարմիններ և նյութեր
Առաջադրանք 1- Առանձին սյունակներում դուրս գրեք մարմինները և նյութերը՝
Ապակի-, սեղան, աթոռ, փայտ, կավ, ոսկի, մատանի, պղինձ, պղնձալար, պայուսակ, երկաթ, փորձանոթ, մանրադիտակ, ալյումին, քարտեզ, արծաթ, փուչիկ։
Մարմիններ Նյութեր
Նյութ-Ապակի, ոսկի, պղինձ, արծաթ, փորձանոթ, մանրադիտակ,
Մարմիններ-սեղան աթոռ, փայտ, կավ, մատանի, պղնձալար, պայուսակ, երկաթ, Ապակի, փորձանոթ,  ալյումին, քարտեզ, արծաթ, Փուչիկ,

Առաջադրանք 2
Թվարկեք առնվազն 5 նյութ, որից կարելի է բաժակ պատրաստել։
Ալյումին, քար, փայտ, ապակի, արծաթ, երկաթ։

Առաջադրանք 3
Առանձնացրեք ստորև տրված նյութերը և տեղադրեք աղյուսակի համապատասխան սյունակներում`
Պղինձ-պինդ, ջուր-հեղուկ, կաթ-հեղուկ, նավթ-հեղուկ, ոսկի-պինդ, ապակի-հեղուկ, թթվածին-հեղուկ, գոլորշի-հեղուկ, ջրածին-հեղուկ
պինդ հեղուկ գազային

Առաջադրանք 4
Որոնք են նյութի երեք վիճակները: Բերեք օրինակներ։ Ինչ նյութեր գիտեք, որ տաքանալիս դառնում են հեղուկ:
Ջուր-Գազային Պայուսակ-Նյութ սառույց-պինդ

Առաջադրանք 5
Որոնք են բնության`
 անկենդան բաղադրիչները
 կենդանի բաղադրիչները
համակարգիչ-անկենդան
բույս-կենդանի
պայուսակ-անկենդան
մատիտ-անկենդան
մարդ-կենդանի
խաղ-անկենդան
վագր-կենդանի
ոչխար-կենդանի
գրիչ-անկենդան
գլխակ-կենդանի

Առաջադրանք 6
Անվանեք գործիքներ և սարքեր, որոնք օգտագործում եք տանը և դպրոցում
Համակարգիչ
Տետր բայց ոչ հաճախ
թերմոս։