Posted in Uncategorized

Ես մտածում եմ, որ Ամանորը…

Ես մտածում եմ, որ Ամանորը շատ լավ տոնն որովհետև ուտում են տոլմա և տալիս են նվերներ։ Ես մտածում եմ, որ Ամանորը ամենա զվարճ տոն է նվերների համար։ Ես մտածում եմ, որ Ամանորը շատ լավ են անցկացնում ժամանակը։ Ես մտածում եմ, որ Ամանորը սուտ տոն է, որովհետև Ձմեռ Պապին չկա։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s