Posted in Uncategorized

Իմ ընթերցանության ոճը

Բարև ձեզ, ես այսօր կպատմեմ, թե ոնց եմ ես գիրք կարդում գիրք և կհամեմատեմ Մխիթար Սեբաստացու հետ։ Ես չեմ կարող առանց ուտելիք կարդալ, իսկ Մխիթար Սեբաստացին կարողանում  էր։ Ես ընտրում եմ գրքերը վերնագրով, իսկ Մխիթար Սեբաստացին ընտրում է իր ճաշակով։ Մխիթար Սեբաստացին գիրքը չի դնում տեղը, մինչև չկարդա ամբողջը։ Մխիթար Սեբաստացին երբ ինչ-որ տեղ է գնում, իր հետ վերցնում է գիրքը, ես էլ եմ վերցնում։ Մխիթար Սեբաստացուն ոչ մի բան չի կարող շեղել, երբ բացում է գիրքը, իսկ ես կարող եմ։ Երբ Մխիթար Սեբաստացին չի հասկանում բառը, նա փորձում է իմանալ, իսկ ես երբ չեմ իմանում բառ, գնում եմ կամ մամայիս եմ հարցնում կամ պապայիս։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s