Posted in Uncategorized

ԵՐԿՐԻ ՁԵՎԸ, ՉԱՓԵՐԸ: ՔԱՐՏԵԶ, ԳԼՈԲՈՒՍ

  1. Ինչ է Օ-ական ման սկզբնական միջօրեականը և որտեղով է այն անցնում:
  2. Ինչ է հասարակածը և որքան է նրա երկարությունը:Երկրի ամենամեծ շրջագիծը, որը երկիրը բաժանում է երկու հավա­սար մասերի, կոչվում է հասարակած, որի երկարությունը մոտ 40000 կմ է:
  3. Երբ է պատրաստվել առաջին գլոբուսը և ումկողմից:
    Առաջին գլոբուսը պատրաս­տել է գերմանացի աշխարհագետ Մարտին Բեհայմը 15-րդ դարում:
  4. Ինչ է ատլասը:
    Ատլասը քարտեզ է։
  5. Ինչ է աշխարհագրական լայնությունը և երկարությունը:

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s