Posted in Uncategorized

Հրահանը

Ես կարդացել եմ Հրահան հեքիաթը։ Այդ հեքիաթում կա մի զինվոր որը փողոցով էր Քայլում։ Մի պառավ կնիկ մոտեցավ իրեն և ասաց։
-Ես ինչ սուր թուր ունես, ու զենք։ կուզես քեզի փող դու ասա սիրտ ինչքան փող ա ուզում։
-Ինձի պետք չէ փողերը։
-Մի բարձրացի ծառի ծտի բունի մեջ մտի։
-Ինչու
-որ ներքեվ իչնես կլնի երեք դուր երկրոդ դրում կա սունդուկ իսկ սունդուկի վրա կա մի շուն ընտրի այդ դուռը։
-Ինչու ընտրեմ, մեջը բան կա։
-Մեջը կա փող։

>>>>>>Վերջ<<<<<<

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s