Posted in Uncategorized

Դանիել Վարուժան

 1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերն ու բառարանի օգնությամբ բացատրիր:

  ծիլ-Բույսի ցողունը սերմից՝ արմատից՝ սոխուկից կամ պալարից ծլելու սկզբնական շրջանում:
  ակոս-Երկար գծաձև փոս հողի վերին շերտում, որ բացում է խոփը:
  Բերրիություն-Բերրի լինելը:

 2. Բացատրիր հետևյալ փոխաբերությունները.ա. ոչ արյուններ, քրտինք հոսին
  Լայն երակին մեջ ակոսին:բ. Ամեն աստղե ցող կայլակի,
  Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի:

  գ. Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
  Հավետ լողա թող գերանդին:

  դ. Ծաղկի մեղրը փեթակներուն,
  Հորդի գինին բաժակներուն:

3. Առանձնացրու մաղթանքները. դրանցից ո՞րն ես համարում ամենակարևորը. ինչո՞ւ:

4. Վերնագրիր յուրաքանչյուր տունը: