Posted in Uncategorized

Մեր լեզուն

 1. Փորձեք բացատրել՝ ի՞նչ եք հասկանում մայրենի լեզու և օտար լեզու ասելով:
 2. Զարգացման ի՞նչ փուլեր է անցել հայերենը:
  Հայաստանը անցել է երեք փուլ՛, գրաբար, միջին, հայերեն,
 3. Ի՞նչ ճյուղեր ունի գրական հայերենը:
  Հայերենը ունի երկու ճյուղ արմտահայերեն և արևելահայերեն
 4. Ինչո՞վ է պայմանավորված երկու գրական լեզուների գոյությունը:
 5. Ձեր կարծիքով՝ ինչո՞ւ է անհրաժեշտ իմանալ օտար լեզուներ. փորձե՛ք վերհիշել որևէ դեպք, երբ ձեզ շատ անհրաժեշտ է եղել լեզվի իմացությունը:
  Որ չմոլորվել այդ երկրում։ Ռուսերենի դասին։

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s