Posted in Uncategorized

Մայրենի

33)
ա)Վարագուրյ
բ)Մոծակ
գ)Վարսավիր
դ)Զանգակ

34)
գիրք-Խելք լավացնելու միջոց։
դիմակ-դեմք փախցնելու առարկա։
Դերասան-դեր կատարող մարդ։
ընկույզ-
Ժպիտ-Ժպտող մարդ։
Երեխա-

35)
հեռախոս-առարկա որինով կարելի է զանգել Քաղաքի ծայրից մինչեվ մյուս քաղաքի ծայրը։
Դպրոցական-
Ձայնագրիչ-Մարդու խոսքերը պահպանող։
ականջ-մարդուն լսող առարկա։
աղմուկ-
փւ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s