Posted in Uncategorized

Բնական թվերի բազմապատկում

16+16+16+16=4×16=64

255
Ա) 87+87+87+87+87+87+87=7×87=609
Բ) 103+103+103+103+103=103×5=515
Գ)  12+12+12+12+12+12+12=12×7=84

256)
7×0=0    8×0=0   0x0=0     1×6=6

258)

2 թվերի արտադրյալը կլինի մեկ, եթե երկու թվերնել լինեն 1: 1×1=1

262)
Ա)
25=12+13 5×5, 25×1
24=12×2 6×4 8×3 1×24
27=3×9, 1×27,
28=14×2, 1×28, 7×4,
21=21×1, 7×3,

 

275)
Դարբ 14 օրում- 280փայտ
1 օրում 8 փայտ ավլի
Քանի օրում ավարտեց

1) 280:14=20 փայտ
2) 2018

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s