Posted in Uncategorized

Սպիտակավոր եկեղեցին

Սպիտակավոր եկեղեցին սարքել է Էաչի Իշխանը։ Այդ եկեղեցին սարքված է Ֆեզլիտից։ Իսկ զանգերը գավթից։ Էաիչի Իշխանը մահացել է 1318 թվականին իսկ շինարարությունը 1321 թվականին։ Դեպի Սպիտակավոր եկեղեցին կա միայն մի ճանապարհ որ Արևմտյան կողմից է։ Սպիտակավոր Եկեղեցին Արագածոտի մարզում։

Posted in Uncategorized
 1. Նայեք քարտեզին և թվարկեք Հայաստանի Հանրապետության հարևան երկրները:
  Վրաստանը, Ադրբեջան, Իրան, Թուրքիա,
 2. Թվարկել Երևան քաղաքի հարևան մարզերը:
  Կոտայք, Արմավիր, Արագածոտն, Արարատ
 3. Որ մարզն է, որ սահման չունի հարևան երկրների հետ:
  Կոտայք

4. Որ մարզում է գտնվում Գառնու հեթանոսական տաճարը:
Կոտայք

5.Որ մարզում է գտնվում ձեր գյուղը:
Շիրակ

6.Որ մարզում է գտնվում Տաթևի վանքը:
Սյունիք

7.Որ մարզում է գտնվում Սևանա լիճը:
Գեղարքունիք

8. Որ մարզերով է հոսում Հրազդան գետը:
Գեղարքունիք, Կոտայք, Երևան, Արարատ

9. Որ մարզն է որ ունի համանուն մարզկենտրոն:
9. Արմավիր

10. Որ մարզն է գտնվում հետևյալ մարզերի կենտրոնում՝

 • Շիրակ, Արագածոտն, Կոտայք, Տավուշ
 • Շիրակ, Լոռի, Կոտայք, Արմավիր
 • Արմավիր, Երևան, Կոտայք, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր
 • Արարատ, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր
 • Լոռի, Կոտայք, Գեղարքունիք

  Լոռու մարզը
  Արագածոտնի մարզը
  Արարատի մարզը
  Գեղարքունիքի մարզ
  Տավուշի մարզ