Posted in Uncategorized

Հրանտ Մաթևոսյան

  • Բացատրիր ընդգծված բառերը:
    լուսամփոփ-Լամպի վրա հագցվող հախճապակյա Նիրհ-Քնին նախորդող թմրություն, կածան-Ոտքի նեղ ճանապարհ Խաշամը-Խաշամի
  • Բացատրիր հետևյալ նախադասությունըԵս հասկացա, որ աշնան մեղմ արևի մեջ ամեն ինչ թախծոտ ու գեղեցիկ է, և միակ տգեղը ես եմ:
  • Ինքդ կազմիր հարցեր և առաջադրանքներ երկրորդ հատվածի վերաբերյալ:
    Ինչու աղջիկը չգնաց խոզերին նայելու