Posted in Uncategorized

Մայրենի

23 Առաջադրանք
Արմատ-5 տառ 5 հնչյուն երերալ-6 տառ 8 հնչյուն  երազ-4 տառ 5 հնչյուն որոտ-4 տառ 6 հնչյուն տերև- 4 տառ 6 հնչյուն որոշում- 6 տառ 8 հնչյուն երևելի- 6 տառ 9 հնչյուն

24 Առաջադրանք
Երիտասարդ- 9 տառ 10 հնչյուն ոլոռ-4 տա 5 հնչյուն ողնաշար-7 տառ 8 հնչյուն հրշեջ-5 տառ 5 հնչյուն գրքույկ-6 տառ 6 հնչյուն բարև-4 տառ 6 հնչյուն  կարևոր-6 տառ 8 հնչյուն բաճկոն- 6 տառ 7տառ ոտք-3 տառ 4 հնչյուն երամ-4 տառ 5 հնչյուն

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s