Posted in Uncategorized

Հաշիվ և թիվ. բնական թվեր

122 Վարժություն

191, 85, 392, 45,
45, 95, 191, այս թվերը հանդիպում են 203 թվից առաջ։

127 Վարժություն

999 Այն եռանիշ թիվն է, որի հաջորդը եռանիշ չէ
10-ը այն երկնիշ թիվն է

128 Վարժություն

945>812, 916<999, 278<654,

129 Վարժություն

Ա) <<հինգ անգամ երեքը>>ը մեծ է <<չորսը բաժանած երկուսից

5×3>4:2
15>2

բ) <<Քսանին գումարած ութը փոքր է 4 քառասուն անգամ երեք-ից

20+8<40×3
28<720

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s