Posted in Uncategorized

Խաչիկ Դաշտենց

  1. Դուրս գրիր քեզ անծանոթ այլ բառեր, բառարանի օգնությամբ բացատրիր:
  2. Սովորիր հայերենի այբուբենը տառանուններով (այբ, բեն, գիմ), տես Սուսան Մարկոսյանի Գործնական քերականությունը՝ 5-րդ դասարան, էջ 4, ապա կատարիր նույն էջի առ. 2-րդը:
    Այբուբենը կազմված է Հայերեն տառերից
Posted in Uncategorized

Հաշիվ և թիվ. բնական թվեր

122 Վարժություն

191, 85, 392, 45,
45, 95, 191, այս թվերը հանդիպում են 203 թվից առաջ։

127 Վարժություն

999 Այն եռանիշ թիվն է, որի հաջորդը եռանիշ չէ
10-ը այն երկնիշ թիվն է

128 Վարժություն

945>812, 916<999, 278<654,

129 Վարժություն

Ա) <<հինգ անգամ երեքը>>ը մեծ է <<չորսը բաժանած երկուսից

5×3>4:2
15>2

բ) <<Քսանին գումարած ութը փոքր է 4 քառասուն անգամ երեք-ից

20+8<40×3
28<720