Posted in Uncategorized

Խաչիկ Դաշտենց

  1. Դուրս գրիր քեզ անծանոթ այլ բառեր, բառարանի օգնությամբ բացատրիր:
  2. Սովորիր հայերենի այբուբենը տառանուններով (այբ, բեն, գիմ), տես Սուսան Մարկոսյանի Գործնական քերականությունը՝ 5-րդ դասարան, էջ 4, ապա կատարիր նույն էջի առ. 2-րդը:
    Այբուբենը կազմված է Հայերեն տառերից
Posted in Uncategorized

Classwork

the lion laughed
did the lion laugh?
the lion didn’t laugh.

the mouse walks.
does the mouse?
The mouse doesn’t walk.

He is reading.
Is he reading
He isn’t reading

Posted in Uncategorized

Հաշիվ և թիվ. բնական թվեր

122 Վարժություն

191, 85, 392, 45,
45, 95, 191, այս թվերը հանդիպում են 203 թվից առաջ։

127 Վարժություն

999 Այն եռանիշ թիվն է, որի հաջորդը եռանիշ չէ
10-ը այն երկնիշ թիվն է

128 Վարժություն

945>812, 916<999, 278<654,

129 Վարժություն

Ա) <<հինգ անգամ երեքը>>ը մեծ է <<չորսը բաժանած երկուսից

5×3>4:2
15>2

բ) <<Քսանին գումարած ութը փոքր է 4 քառասուն անգամ երեք-ից

20+8<40×3
28<720