Posted in Uncategorized

Թվերի ընթերցում

94 Վարժություն

7\25\0613\704
Միլիարդ միլիոն հազարավոր Միավոր

7 միլիարդավոր 25 միլիոնավոր 613 հազարավոր 704 միաովոր,

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s