Posted in Uncategorized

Մայրենի

  1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր ցեղակ, թեգումայ,
  2. Գրիր հետևյալ բառերի հոմանիշները՝ քարայր-քարանձավ, մեծ-հսկա, չքնաղ-Գեղեցիկ, ճամփա-ճանապարհ:
  3. Առաջին մասից դուրս գրիր գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվող բառեր: Օրինակ՝ խնդրել-թ լսում ենք, դ գրում:—                                         Քո երկար սև նիզակը տանն է, — ասաց Թաֆֆին,- թող վազեմ և մայրիկին խնդրեմ՝ տա:
Posted in Uncategorized

Мой каникулы

Мы поехали в Арзни. Мы там покушали и покупались. мы хотели словить рыбу но славили не рыбу а рак. и еше мы поехали в Диличан Севан и тахкадзор мы Еше увидили медведа.

Posted in Անգլերեն

English

I clean my room and do my lessons.

Do I clean my room and do my lessons?

I don’t clean my room and do my lessons.

I am cleaning my room and doing my lessons.

Am I cleaning my room and doing my lessons.

I am not cleaning my room and doing my lessons.

I will not clean my room and do my lessons.

I cleaned my room and did my lessons.

Did I clean my room and do my lessons.

I didn’t clean my room and do my lessons.