Posted in Պատմվացքներ, Uncategorized

Սոխակը

Ես կարդացել եմ սոխակը։ Այդ հեքիաթում մի կայսր կա որը մի ծիտիկ ունի անունը սոխակ։ Կայսրը սոխակին ամեն օր ասում է որ սոխակը երգի։ երգում էր երգում էր և մի պահ սոխակի մոտ կտրվեց ձայնը։ արքա իրենց ստրուկերին ասում էր որ իրենք գնան նոր ծիտիկ գտնեն։ և իրենք գտան ծիտիկ և տարան կայսրի մոտ։ կայսրը լսես ծիտիկի ձայնը և ասաց որ այս ծիտիկի ձայնը ավելի լավն է։ և Կայսրը գովաց իրենց ստրուկներին։

Posted in Uncategorized

Мой необычный летний день

  • Самый необычный летний день
  • однажды я пошол на тринировку футбола и окозалась что тренеровка не в 10:00 а 4:15.
  • В каком уголке нашей Родины вы побывали этим летом?
  • я побивал в Дилишане и в Севане.
  • Значимые события, произошедшие этим летом ?
  • путишествие
Posted in Uncategorized

Ուսումնական ամառ

Ուսումնական ամառ
Առյուծն ու նապաստակը

Առյուծը գտավ քնած նապաստակին և ուզում էր խժռել, երբ հանկարծ տեսավ. որ կողքով փախչում է եղջերուն: Նապաստակին թողեց ու ընկավ եղջերուի ետևից, իսկ նապաստակը աղմուկից զարթնեց ու փախավ:
Առյուծը շատ վազեց եղջերուի ետևից, բայց չկարողացավ բռնել և վերադարձավ այնտեղ, որտեղ թողել էր նապաստակին: Տեսնելով, որ նա էլ արդեն չքացել է, ասաց.«Տեղն է ինձ, ձեռքիս որսը բաց թողեցի և դատարկ հույսի ետևից ընկա»:

Շարունակել կարդալ “Ուսումնական ամառ”