Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Համեմատել կոտորակները:

1/6 < 1/5 ես խելոք եմ

6/7 > 7/15

14/3 > 9/14

78/96 < 96/14

Կոտորակները դասավորել աճման կարգով:

1/5, 1/8, 1/25, 1/45, 2/3, 2/5,2/41,

A և B քաղաքներից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3 ժամ հետո: Որքա՞ն է A և B քաղաքների միջև հեռավորությունը, եթե առաջին մեքենայի արագությունը 45 կմ ժ էր, իսկ երկրորդ մեքենայի արագությունը մեծ էր առաջին մեքենայի արագությունից 15 կմ/ժ-ով:

Լուծում

45+15=60

60+45=95

3×45+3×60=315

Պատ․՝315 կմ։