Posted in Մայրենի, Uncategorized

Եմ օժանդակ բառեր

քայլում

Ներկա                       հոգնակի                               անցյալ                     հոգն

Ես խաղում եմ։         Մենք խաղում ենք։               Ես խաղում էի։        Մենք խաղում էինք։

Դու խաղում ես։        Դուք խաղում եք։                 Դու խաղում էիր։       Դուք խաղում էիք։

Նա խաղում է։            Նրանք խաղում են։              Նա խաղում էր։   Նրանք խաղում էին։

 

Ներկա                       հոգնակի                               անցյալ                     հոգն

Ես քայլում եմ։         Մենք քայլում ենք։               Ես քայլում էի։        Մենք քայլում էինք։

Դու քայլում ես։        Դուք քայլում եք։                 Դու քայլում էիր։       Դուք քայլում էիք։

Նա քայլում է։            Նրանք քայլում  են։              Նա քայլում էր։   Նրանք քայլում էին։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s