Posted in Մայրենի

Իմ սիրած երկիրը

Իմ ամենա սիրատ։ երկիրը այդ Ամերիկան է։ Ամերիկացիները շատ լավ են ապրում իրենք փողի խնդիր չունեն։ Եթե մի աղքատ մարդ գնա այնտեղ ինքը կարող է մարդու պես ապրի և նաև ավելի լավ։ Այնտեղ իրենց լեզուն է շատ հետաքրքիր։ Այնտեղ ես կուզեի ապրել 100 տարի։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s