Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Պահեստում եղած խնձորի 2 տոնն խնձորի 1/5 մասը տեղափոխվեց խանութ, որից  150 կգ վաճառեցին, իսկ մնացած մասը պահեստ քանի կգ Մնաց։

Լուծում’

1) 2տ=2000կգ

2)2000×1/5+2000/5=400

3)400-150=250

4)2000-400=1600

5)1600+250=1850

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s