Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Աննան կարդաց գրքի 30 էջը, որը կազմում էր ամբողջ գրքի 1/3 մասը։ Քանի էջ ունի գիրքը և քանի էջ է մնացել կարդալու։

Լուծում)

1)30×3=90

2)90-30=60

Պատ’ գիրքը ունի 90 էջ, Աննային մնաց կարդալ 60 էջ:

 

Հաշվեք թե քանի օր է անհրաժեշտ աշխատանքը կատարելու համար, եթե նույն աշխատանքը  2 աշխ. խումբ կատարում է 10 օրում, իսկ այս դեպքում աշխատանքը կատարելու է 1 աշխ. խումբ’ 20 բանվորից’ 10 բանվոր։

Լուծում)

1)12×2=24

2)2×24=48

Պատ’ 48 իրում։

 

3ծառից քաղեցին — 127 կգ դեղձ

1-ին ից- 12կգ  ավելի քան 2-րդ ծառից

3-րդը -8 կգ-ով պակաս քան եկրորդը

Լուծում’

1)12-8=4

2)127-4=124

3)123:3=41

4)41+12=53

5)41-8=33

Պատ’ 1 53, 2 41, 3 33կգ,

 

Հաշվել

Ա) 125-ի 2/5 մասը

Բ)  28-ի 3/2 մասը

ա) 125×2=250        Բ)28×3=84;

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s