Posted in Մայրենի

Մայրենի գարնանային առաջադրանքներ

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերն ու երկհնչյունները:

Ինձ այնպե՜ս է հրապուրում  էլեկտրոնային խաղը: Ամբողջ օրը հետևում ում եմ փոքր մարդուկին, որը կապույտ հանդերձանքով է: Իմ հրամանով նա մտնում է մութ աշխարհը, ելնում բարձր պարսպի վրա: Մի սխալ, և հրեշը հաղթում է մարդուկին: Բայց ես այնքան եմ խաղում, որ քաջ Մարիոն (այդպես է մարդուկի անունը) ազատում է թագավորին։

  1. աղ-կան:  Փորձում եմ վեր կենալ, բայց  ոտքերս չեն ենթարկվում, միայն մատներս են շարժվում. կարող եմ սեղմել մեկ այս կոճակը, մեկ այն: Աչքերս լարվածությունից
    հոգնել են: Ես անոգնական եմ և մենակ այդ անիրական աշխարհում:
    Հանկարծ հնչեց զարցուցիչի ձայնը:
    — Ա՜խ, ի՜նչ լավ է, որ երազ էր,- բացականչեցի ես:

2.Բառերը բաժանիր բաղադրիչների: Յուրաքանչյուրի դիմաց նշիր տեսակը ըստ կազմության: Օրինակ՝ խնձորենի-խնձոր+ենի-ածանցավոր բառ

Անհայտ-ան+հայտ-ածանցավոր, խնձորենի-խնձոր+ենի-ածանցավոր, անմտություն-անմտ+ություն-ածանցավոր,  մթերային-մթեր+ային-ածանցավոր, տգեղ-տ+գեղ-ածանցավոր, անհավատալի-ան+հավատ+ալի-ածանցավոր, միլիոնավոր-միլիոն+ավոր-ածանցավոր, չկամ-չ+կամ-ածանցավոր, ցուցանակ,-ցուց+անակ-ածանցավոր, կղզյակ-կղզ+յակ-ածանցավոր, հայրական-հայր+ական-ածանցավոր,  ապաշնորհ-ապ+շնորհ-ածանցավոր, դժգոհություն-դժ+գոհ+ություն-ածանցավոր, հավաքածու-հավաք+ածու-ածանցավոր, լսարան-լս+արան, ծիծաղելի-ծիծաղ+ելի-ածանցավոր, անթիվ-ան+թիվ-ածանցավոր, մորթեղեն-մորթ+եղեն-ածանցավոր, մետաղյա-մետղ+յա-ածանցավոր, բացառիկ-բաց+առիկ-ածանցավոր, ասեղնագործություն-ասեղ+նա+գործ+ություն-բարդ ածանցավոր, որսորդ-որս+որդ-ածանցավոր, պողպատե-պողպատ+ե, հնություն-հն+ություն-ածանցավոր,  գունեղ-գուն+եղ, մեղմորեն-մեղմ+որեն-ածանցավոր, միջնակարգ-միգն+ա+կարգ-բարդ, բուսականություն-բուս+ական+ություն-ածանցավոր։

3.Կազմիր բարդ բառեր արև, լույս, հող-հողագործ,ր-ջուրավազան, նկար-նկարիչ արմատներով: Յուրաքանչյուր բառով որքան կարող ես: Օրինակ՝ արև-արևածաղիկ, արևաշող

4.Տրված բառերը դարձրու ածանցավոր`սալոր-սալորենի գիր-անգիր, տուն-անտուն, բարի-բարիություն, տանձ-տանձիկ, սեր-անսեր, արև  -արևային,

օրինակ՝ սալոր-սալորենի

5.Հետևյալ արմատներից ու բառերից կազմիր բարդ բառեր.

Գույն+ գեղ-գունագեղ
Արյուն+ հեղ-արյունահեղ
Ջուր+ հեղձ-ջրահեղձ
Ծաղիկ+ փունջ-ծաղկեփունջ

Ես+սեր-եսասեր
Նավ+ վար-նավավար

7.Շարունակի՛ր միտքը.

Ես ուզում եմ, որ մարդիկ լինեն հարուստ

Մարդիկ ծնվում են, որովհետև կյանքը պետք է շարունակվի

Եթե դպրոցական օրենքները հաստատեին աշակերտները, երեխեքը անգրագետ կմեծանայն

Սիրում եմ գարունը, որովհետև բնությունը արտնանում է։

Եթե մարդիկ չկարողանային լացել և ծիծաղել, ժպիտ չէին ունենա։

8.Կարդա՛ առակը և պատասխանիր հարցին: 

Առյուծն ու նապաստակը

Առյուծը գտավ քնած նապաստակին և ուզում էր խժռել, երբ հանկարծ տեսավ. որ կողքով փախչում է եղջերուն: Նապաստակին թողեց ու ընկավ եղջերուի ետևից, իսկ նապաստակը աղմուկից զարթնեց ու փախավ:
Առյուծը շատ վազեց եղջերուի ետևից, բայց չկարողացավ բռնել և  վերադարձավ այնտեղ, որտեղ թողել էր նապաստակին: Տեսնելով, որ նա էլ արդեն չքացել է, ասաց.«Տեղն է ինձ, ձեռքիս որսը բաց թողեցի և  դատարկ հույսի ետևից ընկա»:

Հարց—առաջադրանք

Ընտրիր այն միտքը, որն արտահայտում է առակի գաղափարը (ասելիքը):
Ընտրությունդ պատճառաբանիր:

  •  Երկու նապաստակի ետևից ընկնողը ոչ մեկին չի հասնի:
  •  Մարդիկ, ընկնելով շատի ետևից, կորցնում են նաև քիչը:
  •  Պետք չէ բավարարվել քչով, պետք է ձգտել ավելիին հասնել:

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s