Posted in Մայրենի

Մայրենի առաջադրանք

1.Ըստ կազմության՝ խմբավորիր տրված բառերը՝ 

գրադարան, ամառային, վերգետնյա, հուշանվեր, ակնոց, կարիճ, արկղ, տարեկան, ամսական, ձեռագիր, հնչյունաբանական, մայրաքաղաքային, ձկնորս, վախկոտ, ժողով, տնային, ամառանոց, անվաչմուշկ, դահուկավազք, բարձր, կառապան, որսորդ, պատուհան:

Պարզ բառեր —կարիճ, արկղ, ժողով, բարձր:

Ածանցավոր—ամառային, տարեկան, ամսական, վախկոտ, տնային, ամառանոց, որսորդ, պատուհան, ակնոց:

Բարդ բառեր —հուշանվեր, ձեռագիր, ձկնորս, գրադարան, անվաչմուշկ, կառապան, դահուկավազք:

Բարդ ածանցավոր բառեր-վերգետնյա, հնչյունաբանական, մայրաքաղաքային:

2.Գրի՛ր 5-ական պարզ, ածանցավոր և բարդ բառեր:

Պարզ-Տուն, ձուկ, հավ, միս, աթոռ,

Ածանցավոր-ամառյին, կալանավոր, բժիշկանոց, գժանոց, տնտեսուհի, 

Բարդ բառ-հուշանվեր, ձեռագիր, ձկնորս, գրադարան, անվաչմուշկ, կառապան, դահուկավազք:

3.Եթե հնարավոր է՝ ցո՛ւյց տուր բառը կազմող մասերը:

Օրինակ՝ գրասեղան — գր (գիր) + ա + սեղան:
Պահարան — պահ + արան:
Դուռ — չի բաժանվում:

Հականիշ-հակ+ա+նիշ, բանջարանոց-բանջար+անոց, աշակերտ-չի բաժանվում, աշակերտական-աշակերտ+ական,  զլխավոր-գլուխ+ավոր, կարմիր-չի բաժանվում, դաշտամուկ-դաշտ+ա+մուկ, հյուր-չի բաժանվում, հարստություն-հարուստ+ություն, կերառատ-կեր+առատ, վտանգ-չի բաժանվում:

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s