Posted in Մաթեմատիկա

14.03.2019

911)

Ավտոմեքենան առաջին օրը գնաց 5ժամ 80/կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդ օրը’ 3ժամ 85կմ/ժ արագությամբ։ Որքան ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ երկու օրում։

Լուծում)

5×80=400

2)3×85=255

3)400+255=655

Պատ’655կմ։

 

912)

10706:53=202

202:53=10706

913)

9կգ ձմերուկ-այնքան

Սեխի 6կգ=

4կգ սեխի — 480դր

__________________________

5կգ ձմերոիկ-?դր

Լուծում)

1)480:4=120

2)6×120=700

3)720:9=80(դր)-1կգ ձ.

4)5×80=400(դր)

Պատ’400։

1/16 > 1/17

 

 

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s