Posted in Մայրենի

Մայրենի առաջադրանք

1.Տրված բառերը դարձրու ածանցավոր՝ ձյուն-ձյունոտ, անձյուն հեքիաթ,-հեքիաթական թիվ-թվանիշ, բժիշկ-բժշկական:

2.Մեկ բառով գրիր.

Քար ունեցող-քարոտ
Կեղտ ունեցող-կեղտոտ
Մուր ունեցող- Մուրոտ

Յուղ ունեցող- Յուղոտ
Ժանգ ունեցող- Ժանգոտ
Փուշ ունեցող- Փշոտ
Ցեխ ունեցող- ցեխոտ

3.Հետևյալ վերջածանցներով կազմիր նոր բառեր,
յուրաքանչյուր ածանցով երեքական բառ:

-ական- գիտնական, գոյական, աշակերտական
-արան-սրճարան, գրադարան, բժշկարան

-ավոր-քավոր, ահավոր, արհեստավոր,

-անոց-արհեստանոց, գժանոց մառանոց
-իկ-ուլիկ, հայրիկ, Մայրիկ,
-ակ-տնակ, գետակ, կապուտակ

4.Հետևյալ նախածանցներով կազմիր նոր բառեր:

ան- աշակերտական, բժշկական,
վեր-վերելակ,
Գեր-գերմանիա,
ընդ-ընդհանուր

5.Փորձեք առանձնացնել վերջավորություն և ածանց ունեցող գոյականները:

Գրքային, գրքիցմեքենայով, քաղաքից, անգլուխ, մսոտ, մսից, քաղաքային, յուղոտ, բախտից, անբախտ, գլխավոր, գլխով, մարմնին, անմարմին:

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s