Posted in Մայրենի

Մայրենի առաջադրանք

3. Կազմիր նոր բառեր հետևյալ արմատներով՝

քար,-քարանձավ, քարոտ հող,-հողատարածք հողատուն

դաս,-դասարան, դասասենյակ տուն,-տնային, տնտեսական,    երկարատև, երկարաժամկետ  հերոս,-հերոսային, հերոսամարտի և’ սխալ-սխալմունք, սխալամիտ, :

4.Կազմիր բառեր հետևյալ ածանցներով՝
ային-տնային, գործարանային
արան-գործարան, լսարան
ավոր-դատավոր, գրավոր
անք-տեղանք
ավուն-կլորավուն, դեղնավուն

5.Գրիր մեկ բառով՝

մարդ, որը լողում է-լողորդ
մարդ, որը հեծանիվ է քշում-հեծանվորդ
մարդ, որը մեքենա է վարում-վարորդ
մարդ, որը ճամփա է գնում-ճամփորդ
մարդ, որն առաջնորդում է-առաջնորդ
մարդ, որը որս է անում-որսորդ
մարդ, որն անցնում է ինչ-որ տեղով-անցորդ
մարդ, որը գնումներ է կատարում-գնորդ

Ո՞ր ածանցը ավելացավ բոլոր բառերը կազմելիս:

6.Ի՞նչ բաղադրիչներից են կազմված գետականբիծքարափծովձոր, դասարան բառերը: Բաժանիր բաղադրիչների: Օրինակ՝ մայրիկ-մայր+իկ, անտուն-ան+տուն, գրատախտակ-գիր+ա+տախտակ, սեղան-չի բաժանվում և այլն:
գետակ-գետ+ակ
անբիծ-ան+բիծ
քարափ-քար+ափ
ծով-չի բաժանվում
ձոր-չի բաժանվում
դասարան-դաս+արան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s