Posted in Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն

Erkir (1).PNG

1.մարդու առողջության համար

2. ձկների համար և խմելու համար

3. ես կուզեի փոխել մեխ գործիք

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s