Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա

Երկու թվերից մեկը 75 է, մյուսը դրանից փոքր է 5 անգամ: Այդ թվերի գումարը քանի անգամ է մեծ փոքր թվից:
5

Ունենք երկու թիվ, որոնց գումարը 25: Գտնել այդ թվերի արտադրյալը, եթե  մի թիվը 5-ն է:
5

Ուղղանկայն լայնությունը 4 սմ է, պարագիծը 24: Գտնել ուղղանկյան մակերեսը:
20

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s