Posted in Ընտրություն

Մաթեմատիկա Ընտրություն 11.2.2018

A. Կետից b ընկած հեռավորությունը 240 կմ է:
Կանաչ ավտոմեքենան այն անցել է 3 ժամում։
Դեղին ավտոմեքենան անցել է 2 ժամում
կապույտը 4 ժամում։
Հարց 1-ին։
Ավտոմեքենաներից ո՛րն է ավելի արագ շարժվում։
Կանաչ ավտոմեքենայի արագությունը կլինի 240:3=80 կմ/ժ
Դեղին արագությունը՛ 240:2=60 կմ/ժ

1-դեղին 
2-կանաչ
3-կապույտ

A B=450 կմ
A C=120 կմ
B M=924 կմ


Cm-?

1. 120կմ+92կմ=212
2.450կմ-212=238կմ

 

M N+20 կմ
Am=75 կմ


+N=?
+A=75 կմ+20կմ=95կմ

1-ին Վերնաշապիկ
2-ին Վերնաշապիկ կարեց 12-7=5 Վերնաշապիկ ավել և օգտագործեց 40 կոճԿ  3որ․ վերն համար օգտ․  40:5=8 կոճակ 3-օրում կարեց 7+12+6=25 վերնաշապիկ։ 25×8=200 կոճակ
3-ին Վերնաշապիկ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s