Posted in ռուսերեն

Русский язык

1.Перевод и объяснение слов Туманяна / диалектная лексика/-բարբառային բառապաշար/Выучить слова  и составить с ними предложения.(работа в блогах)

Եղյամ- Խոտի վրա (գետնին) նստած աստղանման սառցային բյուրեղիկներ —иней

Համառել-չզիջել   -упорствовать —упрямиться

Մամուռ-քարերին  , ծառերից և ալյուր անարմատ բույս-мох

Մամռած-Մամուռով ծածկված обросший мхом

Կարգել-նշանակել   — назначить

Ակ-Այն տեղը ,որտեղից դուրս է գալիս (Բխում է) աղբյուրի ջուրը  -родник, ключ

Չրթչրթալ-թռչնային ձայն հանել-щебетать

Շնչակտուր-շունչը կտրվելով —задыхаясь

Չափար-ցանկապատ  —забор

утром на траве лежал иней .
мама говорит, что нельзя всё время упрямиться.
на нашем дворе растёт мох.
во дворе стоял пень, обросший мхом.
моя мама 
назначила меня главным в доме.
мы решили попить воды из родника.
птички щебечут весной.
дедушка задыхаясь поднялся по лестнице.
мы с братом покрасили забор.

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s