Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Կատարել մնացորդով և առանց մնացորդի բաժանում:

14789:1000=14(8899 մ)                478800000: 10000000=47(88 մ)              3650:10=365            3659100000:10000=365910

Կատարել բաժանում և արդյունքը ստուգել

45800:1000=45(800 մ)

45 x 1000+800=45000+800=45800

65100:1000=65(100մ)

65 x 1000+100=65000+100=65100

9610:100= 96(10 մ)

96 x 100+10=9600+10=9610

3654:1000=3(654 մ)

3 x 1000+654=3000+654=3654

x

ա)1)2000:1000=2

2)2 x 300=600

բ)1)5000:2500=2

2)2 x 200=400

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s