Posted in Մայրենի, Uncategorized

Հովհաննես Թումանյան

Հովհաննես Թումանյանը պահում էր տաս երեխա,  բայց հետո, ծնվեց երեխա էն է տղա, անունը Արեգ։ հովհաննես թումանյանը իրենց երեխաների անունը խնամքով եր դնում։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s