Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 10.12.2018

Թվերը գրի առնել հռոմեական թվերի տեսքով:

9, 24, 78,142, 674,984, 1211 9-VIII 24=XXIIII 78-LXXVIII 142-CXXXXII 674-DCLXXIIII 984-DCCCCLXXXXIIII 1211-MCCXI

122.PNG

Երկու ընկեր գնացին խանութ և գնեցին մեկը 14 հատ կոնֆետ, մյուսը՝ 18, այնուհետև այն հավասարապես բաժանեցին 4 ընկերներով: Յուրաքանաչյուրին քանի՞ կոնֆետ հասավ, եթե պարզվում է, որ երկու ընկերների միջև կոնֆետները բաժանելը կերել էին 4 հատը:

1)18+14=32

2)32-4=28

3)28:4=7

Պատ.7 կոնֆետ

Ավտոմեքենան A քաղաքից ժամը 8:00-ին դուրս եկավ և 14:00-ին հասավ B քաղաք: Քանի՞ ժամ նա վարեց մեքենան, եթե ընթացքում 90 րոպե  կանգառ է կատարել:

Լուծում

1)14-8=6 ժ

2)90ր=1ժ 30ր

3)6ժ+1ժ 30ր=7ժ 30ր

Պատ.7ժ 30ր

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s