Posted in Իմ մասին, Uncategorized

Իմ մասին 10.12.2018

Բարև ձեզ, ես Արսեն եմ։ Ես շատ եմ սիրում դաս անել։ Ես շատ եմ սիրում իմ դպրոցը, ես սիրում էմ իմ դպրոցը որովհետև այս դպրոցի դասատուներն շատ բարի էն ես նաև շատ եմ սիրում իմ դպրոցի բուֆետը։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s