Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա

Գտիր անհայտ բաղադրիչը և ստուգիր հաշվիչով:

ա) 17899=789+a a=17110    բ)    984:a=41 a=24    գ)   87xa=4698 a=54   դ)   142-a=78 a=64

Ուղղանկայն պարագիծը 24 մմ է: Գտնել լայնությունը, եթե հայտնի է, որ երկարությունը 2 մմ-ով մեծ է լայնությունից:

1)24+2=26

Պատ՛․ լայնություն 26:

Ինչքա՞ն աշխատավարձ ստացավ բանվորը 1 ամսվա (30 օր)  աշխատանքի համար, եթե օրական վճարվել է 5000 դրամ և 4 օր չի գնացել աշխատանքի:

30×5000=150000

150000-20000=120000

Պատ’. 120000 դրամ։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s