Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Կապը թվաբանական գործողությունների միջև 06.12.2018

Վարժ 409)
Ա)

a:8=3226  a=25808

18=2160:a  A=120

Բ)

1736:a=14 A=124

1220=a:5 a=6100

վարժ 410)

Գրիր Անհայտ բաղադրիչը։ Պատասխանը ստուգիր հաշվիչով։

ա)

ax66=1584 a=24

21420=ax70= a=306

Բ)

55xa=1650 a=30

2640=80xa a=33

Վարժ 413)

ա)

Ուղղանկյան պարագիծը 300մմ է։ Հաշվի՛ր նրա լայնությունը՛ գիտենալով, որ երկարությունը 85մմ է։

1)288:4=72

2)(72=14)x2=172

3)288-172=116

4)116:2=58

Պատ՛․ 58:

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s