Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա 5.12.2018

Կատարել գումարում և պատասխանը ստուգել հանումով:

84+40=a-40=84+40=124 124-40=84        94+54=a-54=94+54=148 148-54=94

Կատարել բազմապատկում և պատասխանը ստուգել բաժանումով:

63x 27=a :27=63×27=1701 1701:27=63        84 x 3=a:3=84×3=252 252:3=84

Կատարել բաժանում և պատասխանը ստուգել բազմապատկումով

984:8=ax8=984:8=123 123×8=984        560:20=ax20=560:20=28 28×8=224

Կատարիր բազմապատկում և արդյունքը ստուգիր գումարումով

52×2=52×2=104 52+52=104                   98×3=98×3=294 98+98+98=294

Ուղղանկյան պարագիծը 300 մմ է: Հաշվիր նրա լայնությունը գիտենալով, որ նրա երկարությունը 85 մմ է:

1)300-85=215

Պատ՛․ 215մմ։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s