Posted in Տեխնալոգիա, Uncategorized

Տեխնալոգիա 4.12.2018

Ես դեկտեմբերի չորսին նկարեցի ձմեռը և դուք տեսնում էք այս նկարում ձմեռ պապին իր եղնիկների հետ և տեսնում էք տղային և իր մորը։Ձմեռ պապը և իր եղնիկը

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s