Posted in Մայրենի

Մայրենի լեզու 3.12.2018

Ես ցանկությունների ծառի տակ

Ես մի օր գնացի անտառ և այնտեղ տեսա մի մարդ որը, ծառի տակ ցանկություն էր պահում։ Ես մոտեցա իր մոտ և ասացի
-Դո՞ւ ոնց էս, կարում ցանկություն պահել ինձ կասես ես էլ․ մի ցանկություն ունեմ։
-Իսկ ինչ ցանկություն է։
-Ես ուզում էմ իմ հայրիկին և մայրիկին ոշմի վտանգ չսպառնի։
-Այո ես քեզ կոգնեմ, բայց դու պետք էս ինձ օգնես, Ես ել ուզում էմ որ աշխարհում ամեն մարդ ապրի հիսուն դար։

-Լավ ես քեզ կօգնեմ բայց պետք է միասին ընկերներ լինենք։

Լավ և միասին նրանք ընկերացան։

Վերջ

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s