Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա 3.12.2018

03.12.2018

Ձմռան առաջին դասը անցակացրեցինք այսօր և լուծեցինք վարժություններ, որոնք պահանջում էին հաշվել արտահայտությունների արժեքը տրված տառերի փոխարեն տեղադրելով նրանց արժեքները: Տանը որպես ինքնուրույն աշխատանք կատարել հետևյալը:

Հաշվել արտահայտությունների արժեքները:

a=400,  b= 50,  c=230

ա) a-b-c=400-50=350-230=120

բ)  (a-b)+c=400-50=350+230=580

գ)  c+(a:b)=400:50=230+8=238

դ)  b x(c+a)=230+40=50×270=4500

Լուծել խնդիրը:

1 կգ կարտոֆիլը արժե 200 դրամ է: 84 կգ կարտոֆիլ գնելու համար որքա՞ն գումար է անհրաժեշտ և որքան արկղ, եթե 1 արկղում տեղավորվում է 6 կգ կարտոֆիլ:

1)200×84=16800

2)16800:6=2800

Պատ՛․ 2800 կգ։

Ձմեռ պապը Արևելյան դպրոցի երեխաներից յուրաքանչյուրի համար բերեց մեկական նվեր: Ինչքա՞ն գումար է անհրաժեշտ ձմեռ պապին, որպեսզի 200 երեխայի համար նվեր պատրաստի, եթե 1 նվերի արժեքը 550 դրամ է:

1)200×550=110000

Պատ՛․ 110000 դրամ։

Ձմեռ պապը Լապլանդիայից Երևան հասնելու համար դուրս եկավ դեկտեմբերի 26-ին ժամը 08:00-ին և Երևան հասավ դեկտեմբերի 31-ին ժամը 22:00-ին: Որքա՞ն ժամանակ նա անցկացրեց ճանապարհին:

5-օր 14-ժամ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s