Posted in Անգլերեն

Classwork 29th of November

Առավոտյան ես լոգանք եմ ընդունում։ In the morning I lake a shower.

Իմ եղբայրը հիվանդ է։ My brother is ill.

Ժամանակն է ճաշելու։ It’s time for dinner.

Ես ուզում եմ մեկ բաժակ կաթ։ I want a cup of milk.

Իմ քույրիկը չի սիրում պաղպաղակ։  My sister doesn’t like ice-cream.

Նրա ընկերները սիրում են խաղալ և լողալ։ His friends like to play and swim.

Դպրոցում մենք կարդում ենք և գրում։ At school we read and write.

Աննան ունի շատ խաղալիքներ։ Ann has many toys.

Նա խմում է հյութ։ he drinks juice.

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s